messager
 
เทศบาลตำบลศรีถ้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
info_outline วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลศรีถ้อย
“ศรีถ้อยเป็นแหล่งพืชผลเกษตรคุณภาพ สมดุลการจัดการทรัพยากรน้ำ การท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นมีคุณภาพและยั่งยืน”

× เทศบาลตำบลศรีถ้อย