เทศบาลตำบลศรีถ้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสันติสุข หมู่ที่ 9 - บ้านป่าสัก หมู่ที่ 5 ตำบลศรีถ้อย
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองชลประทาน แม่ลาว ซอย 21 - หนองเล็งทราย หมู่ที่ 9 สันติสุข ตำบลศรีถ้อย
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านป่าสักสามัคคี หมู่ 12 บ้านทุ่งโป่ง ต.แม่ใจ และ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านต้นผึ้ง หมู่ 11 บ้านทุ่งโป่ง ต.แม่ใจ
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทางถนน สายทางท่าต้นหาด - ปางปูเลาะ ตำบลศรีถ้อย
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางทุ่งป่าข่า - สันฝาง หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งป่าข่า
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างรายระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด บ้านทุ่งป่าข่า หมู่ที่ 6 ตำบลศรีถ้อย
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 86
insert_drive_file ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 278
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลศรีถ้อย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 267
photo รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 261
insert_drive_file ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซ่อมสร้างถนนจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านท่าต้นหาด หมู่ที่ 8 เชื่อม บ้านปางปูเลาะ หมู่ที่ 13 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111
insert_drive_file ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซ่อมสร้างถนนจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านป่าสัก หมู่ที่ 5 เชื่อมบ้านทุ่งป่าข่า หมู่ที่ 6 ตำบลศรีถ้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96
insert_drive_file ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซ่อมสร้างถนนจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เชื่อมทางเดิมบ้านต้นผึ้ง (ขัวตาด )หมู่ที่ 7 บ้านขัวตาด poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96
insert_drive_file ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซ่อมสร้างถนนจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 11 เชื่อมบ้านท่าต้นหาด หมู่ที่ 8 ตำบลศรีถ้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1


× เทศบาลตำบลศรีถ้อย