เทศบาลตำบลศรีถ้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

เทศบาลตำบลศรีถ้อย
camera_alt ภาพกิจกรรม
ศึกษาการนำข้อมูลแผนที่ภาษีมาปรับใช้ในการจัดทำระบบคุ้มครองทางสังคมสำหรับกลุ่มเปราะบาง ณ เทศบาลตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา (4 ภาพ)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีขอรับเงินสงเคราะห์เด็กภายในครอบครัวยากจน จำนวน 11 หมู่ 15 ครอบครัว (6 ภาพ)
เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาจังหวัดต้นแบบเพื่อการสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัวตำบลศรีถ้อย (6 ภาพ)
ลงพื้นที่ขับเคลื่อนและเตรียมการรับทวนสอบภายใต้โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน จำนวน 11 หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบเทศบาลตำบลศรีถ้อย (10 ภาพ)
ร่วมกันจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน และการทำที่ดักเศษอาหาร เพื่อเป็นต้นแบบ และแหล่งสาธิตเรียนรู้ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีถ้อย (8 ภาพ)
ร่วมเปิดศูนย์ OTOP ศูนย์รวมของฝาก ของดี อำเภอแม่ใจ ณ บริเวณถนนพหลโยธิน(แม่ใจสายใน) ก่อนถึงสามแยกบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา (10 ภาพ)
ร่วมงานยกฉัตรพระธาตุเจดีย์วัดฝายหิน ณ วัดฝายหิน หมู่ที่ 6 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา (8 ภาพ)
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview14
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ปก. ถึง ชก. 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview16
ประชาสัมพันธ์ พระพุทธรูป ประจำวัดต่างๆ ของ ตำบลศรีถ้อย ดังนี้ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview23

volume_down จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

thumb_up facebook เทศบาลตำบลศรีถ้อย
facebook เทศบาลตำบลศรีถ้อย
บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
โทร : 086-1976450
ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
โทร : 086-1976450
นางสกุณา พรหมมา
ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย
โทร : 093-1371514
นางสกุณา พรหมมา
ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย
โทร : 093-1371514
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลศรีถ้อย
folder แถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตราการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สถิติ sitemap
วันนี้ 1779
เดือนนี้9,233
ทั้งหมด274,084


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
25/01/2566
25/01/2566
การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ปีการศึกษา 2565
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ.
25/01/2566
25/01/2566
บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง รายการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กสว.
25/01/2566
25/01/2566
ขอเชิญเข้าร่วมการรับฟังความเห็นต่ออัตรากลางค่ากำจัดของเสียอันตรายจากชุมชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[เอกสารแนบ]
สน.บถ.
23/01/2566
25/01/2566
การแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) ที่รับผิดชอบด้านการบริหารงานบุคคล
กค.
25/01/2566
25/01/2566
ซ้อมความเข้าใจและแก้ไขข้อความเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ายาที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
สน.คท.
24/01/2566
24/01/2566
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 26-28
[รุ่นที่ 26 - 28]
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× เทศบาลตำบลศรีถ้อย