info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 054-499-679 โทรสาร 054-499-680

เทศบาลตำบลศรีถ้อย
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 234
เดือนนี้ 7,097
เดือนที่แล้ว 12,841
ทั้งหมด 54,595

camera_alt ภาพกิจกรรม
ร่วมกันจัดบอร์ดวันเข้าพรรษา และร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดศรีบุญชุม
จัดนิทรรศกาลเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (28 กรกฎาคม 2564)
กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง และทำความสะอาดบริเวณวัดศรีบุญชุม
ประชุมเพื่อรับมอบนโยบาย ปฏิบัติราชการ ของนายอำเภอแม่ใจ และคณะ
กิจกรรมพัฒนาปรับสถานที่และสิ่งแวดล้อม ณ สถานปฏิบัติธรรม วัดโพธาราม ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เพื่อเตรียมความพร้อมให้เป็นพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ ระดับจังหวัด แห่งที่ 3 ในพื้นที่อำเภอแม่ใจ
จัดโครงการส่งเสริมอาชีพและท่องเที่ยวชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุให้พื้นที่ผลิตสินค้า ให้ชุมชนมีคุณภาพ และส่งเสริมให้พืี้นที่ตำบลศรีถ้อยเป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพลดเสี่ยงลดโรค ณ อาคารอเนกประสงค์ บ้านขัวตาด หมู่ 7 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
จัดนิทรรศการและเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี พ.ศ.2564
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์

volume_down จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview2
play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
language หนังสือราชการกรม
บุคลากรภายใน
language ผู้บริหารองค์กร
ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย
นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลศรีถ้อย
folder แถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ