info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 054-499-679 โทรสาร 054-499-680เทศบาลตำบลศรีถ้อย
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 140
เดือนนี้ 6,046
เดือนที่แล้ว 10,630
ทั้งหมด 44,863

camera_alt ภาพกิจกรรม
ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย ร่วมกับนายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะครูนักเรียน และเครือข่าย อปท. ในพื้นที่อำเภอแม่ใจ ดำเนินการทำความสะอาด...
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564
วันจันทร์ที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 09:09 น. ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตำบลศรีถ้อย ร่วมแสดงความยินดีกับนาย พีรัช จันธิมา นายอำเภอแม่ใจ ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ใจ...
ทำความสะอาดอาคารเรียนและห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2564 ในวันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2564
วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย และใส่สารกำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เทศบาลตำบลศรีถ้อย
เทศบาลตำบลศรีถ้อยดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดตัวแก่ยุงลาย เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) โรงเรียนบ้านทุ่งป่าข่า โรงเรียนป่าสักสามัคคี และโรงเรียนเจริญใจ
ร่วมกันทำความสะอาดอาคารสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีถ้อย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2564 ตามมาตรการ Thai Stop COVID Plus (TSC+) เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในสถานศึกษา
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
คำแถลงนโยบาย ของดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview37

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

play_arrow แผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview146

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
language หนังสือราชการกรม
บุคลากรภายใน
language ผู้บริหารองค์กร
(ด.ต.เทพสงวน ปันสุวรรณ)
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
(ด.ต.เทพสงวน ปันสุวรรณ)
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
(นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี)
ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย
(นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี)
ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลศรีถ้อย
folder แถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ