เทศบาลตำบลศรีถ้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
เทศบาลตำบลศรีถ้อย

สถิติ sitemap
วันนี้ 606
เดือนนี้9,233
ทั้งหมด274,084

camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสาบริการประชาชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของประชาชนฯ (24 ภาพ)
จัดกิจกรรม โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ บ้านป่าสักสามัคคี หมู่ที่ 12 ตำบลศรีถ้อย (35 ภาพ)
มอบเกียรติบัตรฯ ให้แก่ เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ซึ่งได้รับเกียรติบัตร ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (16 ภาพ)
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลศรีถ้อย ได้ จัดเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึก จำนวน 2นาย (40 ภาพ)
กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรีถ้อย ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีถ้อย (4 ภาพ)
โครงการ วัยรุ่น วัยใส ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจเพื่อนร่วมทาง (28 ภาพ)
ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะเพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา
ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะให้ผู้สูงอายุมี สุขภาพด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา (9 ภาพ)
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ปก. ถึง ชก. 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview11
ประชาสัมพันธ์ พระพุทธรูป ประจำวัดต่างๆ ของ ตำบลศรีถ้อย ดังนี้ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview19

volume_down จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview59

thumb_up facebook เทศบาลตำบลศรีถ้อย
facebook เทศบาลตำบลศรีถ้อย
บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
โทร : 086-1976450
ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
โทร : 086-1976450
นางสกุณา พรหมมา
ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย
โทร : 093-1371514
นางสกุณา พรหมมา
ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย
โทร : 093-1371514
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลศรีถ้อย
folder แถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตราการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
สน.บถ.
02/12/2565
06/12/2565
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565
[สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2565]
[สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2565 (word)]
กศ.
06/12/2565
06/12/2565
ขอเชิญรับชมการบรรยายหัวข้อ (แนวทางการประกันคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19)
กศ.
02/12/2565
06/12/2565
ประกาศผลการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2565
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ.
02/12/2565
06/12/2565
ประกาศผลการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2565
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กสธ.
30/11/2565
06/12/2565
ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานในสังกัดสนับสนุนการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 4 ปี
กม.
02/12/2565
06/12/2565
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (Kickoff ITA 2023)
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× เทศบาลตำบลศรีถ้อย