messager
 
เทศบาลตำบลศรีถ้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

camera_alt ภาพกิจกรรม
เรียน ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ลงพื้นที่ตรวจคุณภาพน้ำดื่มตู้หยอดเหรียญ โรงน้ำดื่มประจำหมู่บ้าน น้ำประปาหมู่บ้าน และน้ำประปาส่วนภูมิภาค(สุ่มตรวจ) ทุกหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลศรีถ้อย โดยการตรวจคุณภาพน้ำเบื้องต้น...
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยทำความสะอาดสถานที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารสำนักงาน...
กิจกรรม ธนาคารขยะ รับซื้อขยะรีไซเคิล ณ อาคารอเนกประสงค์ บ้านป่าสักสามัคคี ม.12 เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะจากต้นทาง และสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวและชุมชน
อำเภอแม่ใจ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ขับเคลื่อนโครงการ ????6 รักษ์ (รักษ์ดิน รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์ชีวี รักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์แม่ใจ) 6 รอบ 72 พรรษา ????น้อมนำอารยเกษตรสู่วิถียั่งยืน
กิจกรรม รณรงค์สงกรานต์วิถีไทย ปลอดเหล้าปลอดภัย ใช้น้ำน้อย ประชาสัมพันธ์ การเฝ้าระวังการกระทำผิดพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชนทั่วไป ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
ดำเนินกิจกรรมโครงการ มหกรรมสุขภาพ (เต้นออกกำลังกาย) ประกวด การเต้น ณ ตลาดนัดคลองถม บ้านขัวตาด หมู่ที่7 ตำบลศรีถ้อย อำเภอเเม่ใจ จังหวัดพะเยา เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย ป้องกันโรคลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์...
จัดกิจกรรมทำตุงล้านนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้แก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลศรีถ้อย ????โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม...
เข้าร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการ วัด ประชารัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ วัดฝายหิน หมู่ที่ 6 ตำบลศรีถ้อย อำเภอเเม่ใจ จังหวัดพะเยา
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในจังหวัดพะเยา ข้อมูล ณ 4 เมษายน 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview16
ประชาสัมพันธ์คนพิการที่ต้องการฝึกอาชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview17
สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในจังหวัดพะเยา ข้อมูล ณ 3 เมษายน 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview15
ประชาสัมธ์ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview30
โครงการบรรพชา-อุปสมบท พระภิษุ สามเณร ภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview14

volume_down จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ กองการศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 14 เข้าร่วมประเพณีสืบชะตาต้นลี้นจี่ต้นแรกของอำเภอแม่ใจ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งป่าขา
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview1
ประชาสัมพันธ์ กองการศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 13 ลงพื้นที่ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีถ้อย
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview7
ประชาสัมพันธ์ กองการศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 12 ลงพื้นที่ตรวจสอบการจัดทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีถ้อย
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview8
ประชาสัมพันธ์ กองการศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 11 เข้าร่วมประชุมปรังปรุงหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีถ้อย grade
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview13
ประชาสัมพันธ์ งานตรวจสอบภายใน ร่วมประชุมถ่ายทอดนโยบาย No Gift Policy
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview9

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow ประชาสัมพันธ์การจัดชื้อจัดจ้าง
เรื่อง การจัดชื้อจัดจ้างชื้อรถยนต์บรรทุก poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview15
เรื่องการจักชื้อจัดจ้าง ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview24

thumb_up facebook เทศบาลตำบลศรีถ้อย
facebook เทศบาลตำบลศรีถ้อย
play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview8
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview49
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview34
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview85
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview31

บุคลากรภายใน
play_arrow ผู้บริหารองค์กร
ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
โทร : 086-1976450
ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
โทร : 086-1976450
ว่าง
ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย
ว่าง
ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลศรีถ้อย
folder แถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตราการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สถิติ sitemap
วันนี้ 40
เดือนนี้3,816
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)98,406
ทั้งหมด 280,000


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
13/05/2567
13/05/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 15
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กค.
13/05/2567
13/05/2567
เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สน.คท.
09/05/2567
13/05/2567
การยกเลิกคู่มือสำหรับประชาชน
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
09/05/2567
13/05/2567
แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแข่งเรือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
09/05/2567
09/05/2567
ประชาสัมพันธ์ iSafe Challenge Game บอร์ดเกมเพื่อส่งเสริมทักษะความปลอดภัยสำหรับเด็กวัยประถม
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
09/05/2567
09/05/2567
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567))
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× เทศบาลตำบลศรีถ้อย