info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 054-499-679 โทรสาร 054-499-680

เทศบาลตำบลศรีถ้อย
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 89
camera_alt ภาพกิจกรรม
มอบหมายให้ สิบเอกณัฐพงษ์ วงค์พิใจ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และทีม ปภ. ทต.ศรีถ้อย ออกปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนผู้ป่วยฉุกเฉิน,ผู้ด้อยโอกาส,ผู้ประสบสาธารณภัย
ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย และนายสมบูรณ์ หลวงบุญมี ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย เป็นผู้แทนเทศบาลตำบลศรีถ้อย ร่วมพิธีวางพวงมาลา กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต...
โครงการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะ ด้านอารมณ์ สังคม ปัญญา และดนตรีบำบัด
มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาสจำนวน 15 ทุน และมอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุผู้ใดโอกาสจำนวน 10 ราย โดยได้รับเงินสนับสนุนจากงบประมาณจากเทศบาลตำบลศรีถ้อย และกองทุนสวัสดิการสังคมตำบลศรีถ้อย
โครงการเยาวชนจิตอาสาช่วยเหลือผู้ได้โอกาสเพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้คุณค่าในตัวเองรู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวมและพลังเยาวชนจิตอาสา
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและสำรวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 11 และหมู่ที่ 12 รวม 12 รายเพื่อขอรับการช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ออกปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนผู้ป่วยฉุเกฉิน , ผู้ด้อยโอกาศ ,ผู้ประสบสาธารณภัย
นำเสนอผลการปฏิบัติราชการหรือผลการปฏิบัติงาน เพื่อคัดเลือกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์

volume_down จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
language หนังสือราชการกรม
บุคลากรภายใน
language ผู้บริหารองค์กร
ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย
นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลศรีถ้อย
folder แถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ