เทศบาลตำบลศรีถ้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
camera_alt ภาพกิจกรรม
ออกบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ เวลา 09:30 น. - 12:00 น. ณ วัดฝายหิน หมู่ที่ 6 และในเวลา 13:00 น. -15:00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 [7 มิถุนายน 2566]
จัดประชุมครั้งที่ 1 ปี 2566 (3 ภาพ) [6 มิถุนายน 2566]
จัดกิจกรรมอบรม " การเรียนรู้ด้วยหัวใจ " ภายใต้โครงการพัฒนาจังหวัดต้นแบบเพื่อการสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัวในชุมชน ระยะที่ 3 (11 ภาพ) [4 มิถุนายน 2566]
ดำเนินกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 (8 ภาพ) [1 มิถุนายน 2566]
เข้าร่วมกิจกรรม MeSitthi 2023 The First Collaboration : ก้าวแรกความร่วมมือ สู่นวัตกรรมเพื่อสวัสดิการสังคม (5 ภาพ) [26 พฤษภาคม 2566]
จัดกิจกรรมอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานของ อพม.และ อสม. (5 ภาพ) [25 พฤษภาคม 2566]
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยยากไร้และผู้ป่วยติดเตียง ที่ประสงค์ขอรถรับ- ส่ง ไปโรงพยาบาล ตามใบนัดของแพทย์ (4 ภาพ) [25 พฤษภาคม 2566]
จัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้แพลตฟอร์มรับเรื่องและการจัดการปัญหาผ่าน Application Traffy Fondue (7 ภาพ) [25 พฤษภาคม 2566]
มอบเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 10 แกลลอน และทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย จำนวน 5 ถัง ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีถ้อย (10 ภาพ) [24 พฤษภาคม 2566]
พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีถ้อย [19 พฤษภาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 - 10 (ทั้งหมด 262 รายการ)


× เทศบาลตำบลศรีถ้อย