info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 054-499-679 โทรสาร 054-499-680

เทศบาลตำบลศรีถ้อย
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 556
camera_alt ภาพกิจกรรม
ออกปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนผู้ป่วยฉุเกฉิน , ผู้ด้อยโอกาศ ,ผู้ประสบสาธารณภัย [6 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : admin
นำเสนอผลการปฏิบัติราชการหรือผลการปฏิบัติงาน เพื่อคัดเลือกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 [5 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : admin
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาศ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 [4 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ร่วมกันจัดบอร์ดวันเข้าพรรษา และร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดศรีบุญชุม [21 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
จัดนิทรรศกาลเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (28 กรกฎาคม 2564) [12 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง และทำความสะอาดบริเวณวัดศรีบุญชุม [9 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ประชุมเพื่อรับมอบนโยบาย ปฏิบัติราชการ ของนายอำเภอแม่ใจ และคณะ [8 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
กิจกรรมพัฒนาปรับสถานที่และสิ่งแวดล้อม ณ สถานปฏิบัติธรรม วัดโพธาราม ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เพื่อเตรียมความพร้อมให้เป็นพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ ระดับจังหวัด แห่งที่ 3 ในพื้นที่อำเภอแม่ใจ [2 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
จัดโครงการส่งเสริมอาชีพและท่องเที่ยวชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุให้พื้นที่ผลิตสินค้า ให้ชุมชนมีคุณภาพ และส่งเสริมให้พืี้นที่ตำบลศรีถ้อยเป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน [27 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพลดเสี่ยงลดโรค ณ อาคารอเนกประสงค์ บ้านขัวตาด หมู่ 7 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา [25 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 90 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย
นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลศรีถ้อย
folder แถลงนโยบายนายกเทศมนตรี