เทศบาลตำบลศรีถ้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
camera_alt ภาพกิจกรรม
ร่วมจัดกิจกรรมสร้างฝ่ายชะลอน้ำ ณ พื้นที่ต้นน้ำห้วยหาญ หมู่ที่ 10 บ้านผาแดง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ในการนี้มีเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา... [20 กุมภาพันธ์ 2567]
ประชุมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล เด็ก เยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขัน ณ ห้องประชุมเทศบาล (2) [19 กุมภาพันธ์ 2567]
ร่วมเวทีบันทึกความร่วมมือโครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน ปี 2567 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา [19 กุมภาพันธ์ 2567]
ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรฐกิจฐานราก เทศบาลตำบลศรีถ้อย ปีงบประมาณ 2564 [19 กุมภาพันธ์ 2567]
จัดกิจกรรม ฝึกสมองและการทรงตัวเพื่อป้องกันการหกล้ม [16 กุมภาพันธ์ 2567]
ได้ลงพื้นที่เพื่อออกสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [14 กุมภาพันธ์ 2567]
บรรยายให้ความรู้ ให้กับยุวกาชาดระดับมัธยมศึกษาในหัวข้อ การทำ CPR หรือ Cardiopulmonary resuscitation การช่วยเหลือผู้ป่วยที่กำลังจะหยุดหายใจ หรือหัวใจกำลังจะหยุดเต้น ให้กลับมาหายใจ... [14 กุมภาพันธ์ 2567]
อำเภอแม่ใจ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ขับเคลื่อนโครงการ ????6 รักษ์ (รักษ์ดิน รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์ชีวี รักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์แม่ใจ) 6 รอบ 72 พรรษา ????น้อมนำอารยเกษตรสู่วิถียั่งยืน [14 กุมภาพันธ์ 2567]
กิจกรรมประกวด โครงการหน้าบ้านน่ามอง เนื่องในเทศกาลวันตรุษจีน [9 กุมภาพันธ์ 2567]
เทศบาลตำบลศรีถ้อย เข้าร่วมกิจกรรมรักษ์ดิน ตามโครงการ 6 รักษ์ 6 รอบ 72 พรรษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ น้อมนำอารยเกษตรสู่วิถียั่งยืน kick off [8 กุมภาพันธ์ 2567]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 1 - 10 (ทั้งหมด 443 รายการ)


× เทศบาลตำบลศรีถ้อย