เทศบาลตำบลศรีถ้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสาบริการประชาชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของประชาชนฯ (24 ภาพ) [6 ธันวาคม 2565]
จัดกิจกรรม โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ บ้านป่าสักสามัคคี หมู่ที่ 12 ตำบลศรีถ้อย (35 ภาพ) [3 ธันวาคม 2565]
มอบเกียรติบัตรฯ ให้แก่ เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ซึ่งได้รับเกียรติบัตร ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (16 ภาพ) [29 พฤศจิกายน 2565]
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลศรีถ้อย ได้ จัดเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึก จำนวน 2นาย (40 ภาพ) [28 พฤศจิกายน 2565]
กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรีถ้อย ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีถ้อย (4 ภาพ) [16 พฤศจิกายน 2565]
โครงการ วัยรุ่น วัยใส ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจเพื่อนร่วมทาง (28 ภาพ) [12 พฤศจิกายน 2565]
ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะเพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา [11 พฤศจิกายน 2565]
ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะให้ผู้สูงอายุมี สุขภาพด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา (9 ภาพ) [4 พฤศจิกายน 2565]
วันประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ท่านดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย ร่วมรับใบประกาศเกียรติบัตรฯในครั้งนี้ ด้วย (5 ภาพ) [4 พฤศจิกายน 2565]
เข้าร่วมกิจกรรม การซ่อมสร้างฝายชะลอน้ำในระดับตำบล ตาม โครงการอำเภอนำร่อง" บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ณ ฝายห้วยหก อุทยานแห่งชาติดอยหลวง(ท่าน้ำ) หมู่ที่ 8 ตำบลศรีถ้อย (32 ภาพ) [2 พฤศจิกายน 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 - 10 (ทั้งหมด 201 รายการ)


× เทศบาลตำบลศรีถ้อย