info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 054-499-679 โทรสาร 054-499-680


เทศบาลตำบลศรีถ้อย
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 97
เมื่อวาน 258
เดือนนี้ 3,043
เดือนที่แล้ว 7,055
ทั้งหมด 27,914

group กองการศึกษา
(นางวารุณี ภาชนนท์)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นางวารุณี ภาชนนท์)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นางจันทร์จิรา ทวีคำ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(นางจันทร์จิรา ทวีคำ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(นางกัญญาณัฐ มูลยะเทพ)
ครู
(นางกัญญาณัฐ มูลยะเทพ)
ครู
(นางสุรีรัตน์ อุทธโยธา)
ครู
(นางสุรีรัตน์ อุทธโยธา)
ครู
(นางมาลี พินิจ)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางมาลี พินิจ)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางจรูญศรี ธิลาใจ)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางจรูญศรี ธิลาใจ)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางแสงเพ็ญ วรรณจักร์)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางแสงเพ็ญ วรรณจักร์)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสมศรี โลจันติ๊)
แม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(นางสมศรี โลจันติ๊)
แม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
(นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย