info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 054-499-679 โทรสาร 054-499-680


เทศบาลตำบลศรีถ้อย
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 8
เมื่อวาน 67
เดือนนี้ 2,154
เดือนที่แล้ว 7,030
ทั้งหมด 28,856

group ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นางปทิตตา ทองสกลรัชต์)
หัวหน้าส่วนสาธารณสุขฯ
(นางปทิตตา ทองสกลรัชต์)
หัวหน้าส่วนสาธารณสุขฯ
(นายธนกฤต สมวรรณ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(นายธนกฤต สมวรรณ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(นางสาวนปภัช มูลยะเทพ)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
(นางสาวนปภัช มูลยะเทพ)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
(นายเฉลิม ปัญโญทอง)
คนงานทั่วไป
(นายเฉลิม ปัญโญทอง)
คนงานทั่วไป
(นายสุชาติ ตาสุรินทร์)
คนงานทั่วไป
(นายสุชาติ ตาสุรินทร์)
คนงานทั่วไป
(นายศิริวุฒิ จันทร์ขอด)
คนงานทั่วไป
(นายศิริวุฒิ จันทร์ขอด)
คนงานทั่วไป
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
(นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย