เทศบาลตำบลศรีถ้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
group กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายสุรพล รักพันธ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
โทร : 081-9933527
นางสาวธัญวรัตน์ สังขนิตย์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทร : 082-4745355
นายธนกฤต สมวรรณ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 065-0102850
นางสาวนภัทร มูลยะเทพ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 081-2365354
นายวชิระพงษ์ เมืองมูล
จ้างเหมาบริการ คนงานทั่วไป
โทร : 080-3948069
นายสุชาติ ตาสุรินทร์
จ้างเหมาบริการ คนงานทั่วไป
โทร : 093-1170066
นายกายน์ อะทะเมืองมูล
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
โทร : 065-7507555
นางนันท์นลิน จันทร์ถนอม
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
โทร : 091-0382295


× เทศบาลตำบลศรีถ้อย