เทศบาลตำบลศรีถ้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
group กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายสุรพล รักพันธ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
โทร : 081-9933527
นางสาวธัญวรัตน์ สังขนิตย์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นายธนกฤต สมวรรณ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวนภัทร มูลยะเทพ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายวชิระพงษ์ เมืองมูล
จ้างเหมาบริการ คนงานทั่วไป
นายสุชาติ ตาสุรินทร์
จ้างเหมาบริการ คนงานทั่วไป
นายกายน์ อะทะเมืองมูล
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
นางนันท์นลิน จันทร์ถนอม
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น


× เทศบาลตำบลศรีถ้อย