info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 054-499-679 โทรสาร 054-499-680


เทศบาลตำบลศรีถ้อย
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 84
เมื่อวาน 143
เดือนนี้ 2,230
เดือนที่แล้ว 7,106
ทั้งหมด 28,932

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
rss_feed โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านแม่ใจหางบ้าน หมู่ที่ 4 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.65-004 สายทางบ้านท่าต้นหาด หมู่ที่ 8 เชื่อม บ้านปางปูเลาะ หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.65-0009 สายทางบ้านป่าสัก หมู่ที่่ 5 เชื่อม บ้านทุ่งป่าข่า หมู่ที่ 6 ตำบลศรีถ้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed วัสดุอุปกรณ์ทั่วไปและวัสดุอุปกรณ์โควิดประจำหน่วยเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อคู่มือ แบบพิมพ์และหมึกพิมพ์ฯ โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารสมาฃิกสภา เทศบาลตำบลศรีถ้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อแบบพิมพ์โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed วัสดุอุปกรณ์ทั่วไปและวัสดุอุปกรณ์โควิดประจำหน่วยเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทั่วไปและวัสดุอุปกรณ์โควิดประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อแบบพิมพ์สำหรับโครงการเลือกตั้งผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อแบบพิมพ์สำหรับโครงการเลือกตั้งผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อจัดซื้อแบบพิมพ์ สำหรับโครงการเลือกตั้งผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อแบบพิมพ์สำหรับโครงการเลือกตั้งผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อจัดซื้อแบบพิมพ์ สำหรับโครงการเลือกตั้งผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง สำหรับใช้ในงานซ่อมแซมรางระบายน้ำ บ้านต้นผึ้ง ซอยจักรวาล หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างตรวจสอบและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง สำหรับใช้ในงานซ่อมแซมรางระบายน้ำ บ้านต้นผึ้ง ซอยจักรวาล หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.65-0009 สายทางบ้านป่าสัก หมู่ที่่ 5 เชื่อม บ้านทุ่งป่าข่า หมู่ที่ 6 ตำบลศรีถ้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.65-004 สายทางบ้านท่าต้นหาด หมู่ที่ 8 เชื่อม บ้านปางปูเลาะ หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.65-0009 สายทางบ้านป่าสัก หมู่ที่่ 5 เชื่อม บ้านทุ่งป่าข่า หมู่ที่ 6 ตำบลศรีถ้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.65-004 สายทางบ้านท่าต้นหาด หมู่ที่ 8 เชื่อม บ้านปางปูเลาะ หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง สำหรับใช้ในงานซ่อมแซมรางระบายน้ำ บ้านต้นผึ้ง ซอยจักรวาล หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ปฏิัติหน้าที่ประจำรถรับ - ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีถ้อย (นายพรชัย ธิลาใจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.65-0009 สายทางบ้านป่าสัก หมู่ที่่ 5 เชื่อม บ้านทุ่งป่าข่า หมู่ที่ 6 ตำบลศรีถ้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างเอกสารประกวดราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.65-004 สายทางบ้านท่าต้นหาด หมู่ที่ 8 เชื่อม บ้านปางปูเลาะ หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างเอกสารประกวดราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.65-007 สายทางบ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 11 เชื่อมบ้านท่าต้นหาด หมู่ที่ี่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนจราจรแอสพัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิิ่น พย.ถ.65-0015 สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 0012904 เชื่อมทางเดิมบบ้านต้นผึ้ง (ขัวตาด) หมู่ที่ 7 บ้านขัวตาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างตรวจสอบและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบีน 80-7127 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซ่อมสร้างถนนจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.65-004 สายทางบ้านท่าต้นหาด หมู่ที่ 8 เชื่อม บ้านปางปูเลาะ หมู่ที่ 13 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed ซ่อมสร้างถนนจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.65-0009 สายทางบ้านป่าสัก หมู่ที่่ 5 เชื่อม บ้านทุ่งป่าข่า หมู่ที่ 6 ตำบลศรีถ้อย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ประจำรถบรรทุกน้ำ เทศบาลตำบลศรีถ้อย (นายมานพ ไชยคำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.65-007 สายทางบ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 11 เชื่อมบ้านท่าต้นหาด หมู่ที่ี่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนจราจรแอสพัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิิ่น พย.ถ.65-0015 สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 0012904 เชื่อมทางเดิมบบ้านต้นผึ้ง (ขัวตาด) หมู่ที่ 7 บ้านขัวตาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.65-007 สายทางบ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 11 เชื่อมบ้านท่าต้นหาด หมู่ที่ี่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนจราจรแอสพัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิิ่น พย.ถ.65-0015 สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 0012904 เชื่อมทางเดิมบบ้านต้นผึ้ง (ขัวตาด) หมู่ที่ 7 บ้านขัวตาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.65-007 สายทางบ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 11 เชื่อมบ้านท่าต้นหาด หมู่ที่ี่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างเอกสารประกวดราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนจราจรแอสพัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิิ่น พย.ถ.65-0015 สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 0012904 เชื่อมทางเดิมบบ้านต้นผึ้ง (ขัวตาด) หมู่ที่ 7 บ้านขัวตาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างเอกสารประกวดราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างจ้างตรวจสอบและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อฟอร์ด หมายเลขทะเบียน บฉ 1247 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.65-007 สายทางบ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 11 เชื่อมบ้านท่าต้นหาด หมู่ที่ี่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างเอกสารประกวดราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างจ้างเหมาตรวจสอบซ่อมแซมและปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตสายสัญญาณโทรศัพท์พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์เชื่อมต่อสายแลนและสายไฟฟ้าภายในสำนักงานเทศบาลตำบลศรีถ้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed จ้างตรวจสอบและซ่อมบำรุงยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างจัดทำเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ - ค่าบริการต่ออายุเว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed ซ่อมสร้างถนนจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.65-007 สายทางบ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 11 เชื่อมบ้านท่าต้นหาด หมู่ที่ี่ 8 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed ซ่อมสร้างถนนจราจรแอสพัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิิ่น พย.ถ.65-0015 สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 0012904 เชื่อมทางเดิมบบ้านต้นผึ้ง (ขัวตาด) หมู่ที่ 7 บ้านขัวตาด แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ชับรถรับส่งเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีถ้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed จ้างตรวจสอบและซ่อมบำรุงยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ประจำรถบรรทุกน้ำ เทศบาลตำบลศรีถ้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
1 - 50 (ทั้งหมด 160 รายการ) 1 2 3 4
บุคลากรภายใน
1604336400 ผู้บริหารองค์กร
(นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
(นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย