info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 054-499-679 โทรสาร 054-499-680

เทศบาลตำบลศรีถ้อย
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 290
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
rss_feed จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เรื่องการชำระภาษที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed โครงการขุดเปิดทางน้ำแหล่งต้นทุนหน้าฝายทุ่งป่าข่า เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed โครงการขุดลอกอ่่างเก็บน้ำห้วยชมภู บ้านท่าต้นหาด หมู่ที่ 8 เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างโครงการขุดเปิดทางน้ำแหล่งต้นทุนหน้าฝายทุ่งป่าข่า เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างโครงการขุดลอกอ่่างเก็บน้ำห้วยชมภู บ้านท่าต้นหาด หมู่ที่ 8 เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างโครงการขุดเปิดทางน้ำแหล่งต้นทุนหน้าฝายทุ่งป่าข่า เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างโครงการขุดลอกอ่่างเก็บน้ำห้วยชมภู บ้านท่าต้นหาด หมู่ที่ 8 เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างจ้างตรวจสอบและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-032 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า สิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างตรวจสอบและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บฉ 1247 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการกองช่าง นายณัฐนนท์ อะคะโล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีถ้อย ประจำเดือน ธันวาคม 2564 - เดือน พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างป้ายไวนิลพลาสวุดพร้อมติดสติ๊กเกอร์และโครงเหล็ก จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เทศกาลปีใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed โครงการขยายไหล่ทางถนนพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.65-004 สายบ้านท่าต้นหาด - บ้านปางปูเลาะ ขยายไหล่ทาง กว้าง 0.50 เมตร ยาว 2,256 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมรางระบายน้ำคอนกริตเสริมเหล็ก (แบบฝาปิด) ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 2,256 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างจ้างตรวจสอบและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 80 - 7127 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล หนาวนี้ ที่หนองเล็งทราย จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในการจัดสวนปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดแข่งเรือหนองเล็งทราย จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างตรวจสอบและซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 1 กก 7362 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed โครงการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน เศรษฐกิจฐานราก เทศบาลตำบลศรีถ้อย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ เนื่องในวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-63-024 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างโครงการขุดลอกหน้าฝายต้นกอก บ้านท่าต้ันหาด หมู่ที่ 8 ปากกว้าง 23 เมตร ท้องกว้าง 12 เมตร ยาวรวม 125 เมตร เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบ มข.2527 บ้านท่าต้นหาด หมู่ที่ 8 ขนาดเส้นฝายกว้าง 7 เมตร สันฝายสูง 2 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร ยาว 8 เมตร (แบบไม่มีสะพาน) เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบ มข.2527 บ้านท่าต้นหาด หมู่ที่ 8 ขนาดเส้นฝายกว้าง 7 เมตร สันฝายสูง 2 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร ยาว 8 เมตร (แบบไม่มีสะพาน) เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างโครงการขุดลอกหน้าฝายต้นกอก บ้านท่าต้ันหาด หมู่ที่ 8 ปากกว้าง 23 เมตร ท้องกว้าง 12 เมตร ยาวรวม 125 เมตร เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบ มข.2527 บ้านท่าต้นหาด หมู่ที่ 8 ขนาดเส้นฝายกว้าง 7 เมตร สันฝายสูง 2 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร ยาว 8 เมตร (แบบไม่มีสะพาน) เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed โครงการขุดลอกหน้าฝายต้นกอก บ้านท่าต้ันหาด หมู่ที่ 8 ปากกว้าง 23 เมตร ท้องกว้าง 12 เมตร ยาวรวม 125 เมตร เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายการเกษตร ภายในหมู่บ้าน เขตพื้นที่เทศบาลตำบลศรีถ้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ทำหน้าที่ประจำรถบรรทุกน้ำ (นายศุภวิทย์ เวียงนาค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างจ้างอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงอย่างต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ (นายปรีชา ใจอักษร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เทศบาลตำบลศรีถ้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เทศบาลตำบลศรีถ้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างจ้างอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงอย่างต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านต้นแก หมู่ที่ 1 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างตรวจสอบและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 5992 พะเยา ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างจเหมาจัดทำป้ายสติ๊กเกอร์โลโก้ติดรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างบำรุงรักษา/ซ่อมแซม ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข 3355 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างบำรุงรักษา/ซ่อม่แซม ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข 3355 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างบำรุงรักษา/ซ่อม่แซม ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข 3355 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านต้นแก หมู่ที่ 1 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บ้านปางปูเลาะ หมู่ที่ 13 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่กองช่าง (นายสุจินดา ปัญญาบุญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed จ้างขออนุมัติจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่กองช่าง (นายสุจินดา ปัญญาบุญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
1 - 50 (ทั้งหมด 343 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7
บุคลากรภายใน
1632934800 ผู้บริหารองค์กร
ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย
นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลศรีถ้อย
folder แถลงนโยบายนายกเทศมนตรี


× เทศบาลตำบลศรีถ้อย