info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 054-499-679 โทรสาร 054-499-680

เทศบาลตำบลศรีถ้อย
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 218
เดือนนี้ 7,081
เดือนที่แล้ว 12,825
ทั้งหมด 54,579

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
rss_feed จ้างจัดทำป้ายสติ๊กเกอร์และป้ายสัญลักษณ์เครื่องหมายจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างตรวจสอบและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้า ไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 7351 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่จัดการขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลศรีถ้อย (นายวชิระพงษ์ เมืองมูล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่งานการเงินและบัญชี (นางสาวสุภาภรณ์ จุลนันทฺ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่จัดการขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลศรีถ้อย (นายสุชาติ ตาสุริน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลศรีถ้อย(นางสาวขวัญนา ใจวงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่งานการเงินและบัญชี (นางสาวสุภาภรณ์ จุลนันทฺ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ประจำรถพยาบาลฉุกเฉิน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลศรีถ้อย (นายรัชวุฒิ ยศประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ทำหน้าที่ประจำรถ รับ-ส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลศรีถ้อย (นายพรชัย ธิลาใจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ทำหน้าที่แม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลศรีถ้อย (นางสมศรี โลจันติ๊) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างเหมาบริการคนงานทั่่วไป ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ กองช่าง เทศบาลตำบลศรีถ้อย (นายณัฐนนท์ อะคะโล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานกองช่าง เทศบาลตำบลศรีถ้อย (นายสุจินดา ปัญญาบุญ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานกองช่าง เทศบาลตำบลศรีถ้อย (นายสุรพล โลจันติ๊ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ประจำรถบรรทุกน้ำ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลศรีถ้อย (นายมานพ ไชยคำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ประจำรถบรรทุกน้ำ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลศรีถ้อย (นายศุภวิทย์ เวียงนาค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ประจำรถบรรทุกน้ำ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลศรีถ้อย (นายสมศักดิ์ อสุพล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ประจำรถพยาบาลฉุกเฉิน (นายนิคม สุภาอินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ประจำรถพยาบาลฉุกเฉิน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลศรีถ้อย (นายภานุวัฒน์ จันทร์ต๊ะละ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ประจำรถพยาบาลฉุกเฉิน เทศบาลตำบลศรีถ้อย (นายวัชระ ปัญจขันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่แม่บ้านสำนักงาน เทศบาลตำบลศรีถ้อย (นางสาวอำพร ป๋อนปั๋น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ยามรักษาการณ์เทศบาลตำบลศรีถ้อย (นายวิรุณ วงค์ตะวัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อัจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลศรีถ้อย ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างเหมาบำรุงรักษาและพัฒนาแหล่งน้ำโดยการขุดลอกเปิดทางน้ำและกำจัดวัชพืชตะกอนดิน หน้าฝายหิน หน้าฝายใหม่ ลำเหมืองหลังวัดฝายหิน และลำเหมือง บ้านสันติสุข หมู่ที่ 9 ตำบลศรีถ้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - ถังน้ำแบบพลาสติก ขนาด 2,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างตรวจสอบและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 80-7127 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีถ้อย ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภััณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้อวัสดุการเรียนการสอน (รายหัว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 และ ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีถ้อย ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างตรวจสอบและซ่อมบำรุงยานพหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีถ้อย ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้ในงานซ่อมแซมรางระบายน้ำ บ้านต้นผึ้ง ซอยจักรวาล หมู่ที่11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีถ้อย ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกปริ้นเตอร์) กองคลังเทศบาลตำบลศรีถ้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างตรวจสอบและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับตั้งจุดตรวจ และ จุดบริการตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล ประจำปีงบประมาณ 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ทำงานเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (นายวชิระพงษ์ เมืองมูล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed ซื้อซื้อวัสดุ-อุปกรณ์เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed ซื้อจัดชื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับดำเนินการซ่อมแซมบ้าน ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
1 - 50 (ทั้งหมด 217 รายการ) 1 2 3 4 5
บุคลากรภายใน
1616605200 ผู้บริหารองค์กร
ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย
นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลศรีถ้อย
folder แถลงนโยบายนายกเทศมนตรี