messager
 
เทศบาลตำบลศรีถ้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed ซื้อวัสดุการเรียนการสอน (รายหัว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างตรวจสอบและซ่อมแซมบำรุงรถส่วนกลาง รถพยาบาลฉุกเฉิน(AMBULANCE) หมายเลขทะเบียน กฉ 8842 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างตรวจสอบบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-053 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.65-023 สายสันฝาง-หลังเวียง หมู่ 6 บ้านทุ่งป่าข่า ตำบลศรีถ้อย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 420.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,680.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.65-0009 สายบ้านป่าสัก หมู่ 5 เชื่อม บ้านทุ่งป่าข่า หมู่ 6 ตำบลศรีถ้อย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 420.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,680.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีถ้อย ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างออกแบบโครงการก่อสร้าง ของเทศบาลตำบลศรีถ้อย จำนวน 9 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้้างออกแบบโครงการก่อสร้าง ของเทศบาลตำบลศรีถ้อย จำนวน 9 โครงการ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานจัดเก็บรายได้ งานด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (นางวิจิตรา ระวังนัย ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีถ้อย ประจำเดือน พฤษภาคม (ตั้งแต่วันที่ 16-31 พฤษภาคม) พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างตรวจสอบและซ่อมบำรุงรถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข 3355 พะเยา หมายเลขครุภัณฑ์ 001-62-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อวัสดุจราจร ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง เทศบาลตำบลศรีถ้อย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.65-023 สายสันฝาง-หลังเวียง หมู่ 6 บ้านทุ่งป่าข่า ตำบลศรีถ้อย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 420.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,680.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.65-0009 สายบ้านป่าสัก หมู่ 5 เชื่อม บ้านทุ่งป่าข่า หมู่ 6 ตำบลศรีถ้อย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 420.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,680.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.65-023 สายสันฝาง-หลังเวียง หมู่ 6 บ้านทุ่งป่าข่า ตำบลศรีถ้อย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 420.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,680.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.65-0009 สายบ้านป่าสัก หมู่ 5 เชื่อม บ้านทุ่งป่าข่า หมู่ 6 ตำบลศรีถ้อย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 420.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,680.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เทศกาลสงกรานต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ต่าง ๆ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 (เทศกาลสงกรานต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างตรวจสอบและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-060, 416-54-16/2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีถ้อย ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้หินคลุกถมทางเดิน เข้า-ออก และพื้นที่บริเวณโดยรอบ ตลาดชุมชนคนรักผัก บ้านป่าสักสามัคคี หมู่ที่ 12 และวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (งานสวัสดิการสังคม) ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานพัฒนาชุมชน (นางสาวอำพร ปอนปั๋น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ทำหน้าที่แม่บ้านสำนักงาน (นางสาวกฤติยา วงศ์ราษฎร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัยฉุกเฉิน (นายนิคม สุภาอินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถ กู้ชีพกู้ภัยฉุกเฉิน (นายภาณุวัฒน์ จันทร์ต๊ะละ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัยฉุกเฉิน (นายวัชระ ปัญจขันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ (นายกิตติศัพท์ ปัญสุวรรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ( นายวรัญญู สุคันโธ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ (นายมานพ ไชยคำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ (นายวิรุณ วงค์ตะวัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างตรวจสอบและซ่อมบำรุงรถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บบ 7355 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้หินคลุกถมทางเดิน เข้า-ออก และพื้นที่บริเวณโดยรอบ ตลาดชุมชนคนรักผัก บ้านป่าสักสามัคคี หมู่ที่ 12 และวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และการขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ไม่ประจำทาง 8 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ไม่ประจำทาง 8 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง 8 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ไม่ประจำทาง 8 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการจิตอาสา วัด ประชา รัฐ สร้างสุข จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.65-0009 สายบ้านป่าสัก หมู่ 5 เชื่อม บ้านทุ่งป่าข่า หมู่ 6 ตำบลศรีถ้อย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 420.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,680.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างตรวจสอบและซ่อมแซมประตูสำนักงาน และบานหน้าต่าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น ขนาด 10.2 คิว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างตรวจสอบและซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-7127 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
1 - 50 (ทั้งหมด 981 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

× เทศบาลตำบลศรีถ้อย