info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 054-499-679 โทรสาร 054-499-680

เทศบาลตำบลศรีถ้อย
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 579
play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
insert_drive_file รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการขุดลอกแก้มลิง ห้วยมะก๊าด หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งป่าข่า ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำ ลำเหมืองป่าแต้ง หมู่ที่ 5 บ้านป่าสัก ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้าน ต้นผึ้ง - บ้านท่าต้นหาด รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. 65-007 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอ่างเก็บน้ำ ห้วยชมภู บ้านท่าต้นหาด หมู่ที่ 8 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลศรีถ้อย เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงแหล่งน้ำสระห้วยน้ำแหลว หมู่ที่ 8 บ้านท่าต้นหาด poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลศรีถ้อย เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกปรับปรุงแหล่งน้ำห้วยลึก (หลังฝายน้อยเบิ้ม) หมู่ที่ 11 เชื่อม 12 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลศรีถ้อย เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกปรับปรุงแหล่งน้ำห้วยลึก (หลังฝายน้อยเบิ้ม) หมู่ที่ 12 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการขุดลอกปรับปรุงแหล่งน้ำห้วยลึก (หลังฝายน้อย เบิ้ม) หมู่ที่ 11 เชื่อม 12 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการขุดลอกปรับปรุงแหล่งน้ำห้วยลึก (หลังฝายน้อย เบิ้ม) หมู่ที่ 12 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลศรีถ้อย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองแม่ใจ หมู่ที่ ๗ บ้านขัวตาด ตำ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203 |
insert_drive_file ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซค์ ประกาศเทศบาลตำบลศรีถ้อย เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 5 โครงการตามทีแนบมาข้างล่างนี้ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลศรีถ้อย เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านท่าต้นหาด poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 11 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 11 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
1 - 20 (ทั้งหมด 61 รายการ) 1 2 3 4
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย
นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลศรีถ้อย
folder แถลงนโยบายนายกเทศมนตรี