info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 054-499-679 โทรสาร 054-499-680


เทศบาลตำบลศรีถ้อย
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 97
เมื่อวาน 156
เดือนนี้ 2,243
เดือนที่แล้ว 7,119
ทั้งหมด 28,945

play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลศรีถ้อย เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงแหล่งน้ำสระห้วยน้ำแหลว หมู่ที่ 8 บ้านท่าต้นหาด poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลศรีถ้อย เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกปรับปรุงแหล่งน้ำห้วยลึก (หลังฝายน้อยเบิ้ม) หมู่ที่ 11 เชื่อม 12 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลศรีถ้อย เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกปรับปรุงแหล่งน้ำห้วยลึก (หลังฝายน้อยเบิ้ม) หมู่ที่ 12 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลศรีถ้อย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองแม่ใจ หมู่ที่ ๗ บ้านขัวตาด ตำ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120 |
insert_drive_file ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซค์ ประกาศเทศบาลตำบลศรีถ้อย เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 5 โครงการตามทีแนบมาข้างล่างนี้ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลศรีถ้อย เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านท่าต้นหาด poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลศรีถ้อย เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำเหมือง บ้านแม่ใจหางบ้าน หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพระเยา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77 |
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดโครงการก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งป่าข่า หมู่ ๖ ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารระบายน้ำอ่างห้วยต้นหมื้น บ้านท่าต้นหาด หมู่ที่ ๘ ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังพะเยา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81 |
insert_drive_file เทศบาลตำบลศรีถ้อย มีความประสงค์จะขยายทอดตลาดพัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน ๑๔๒ รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่๔ (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึง เดือนกั poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72 |
insert_drive_file เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่๓ (เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ถึง เดือนมิถุนา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่๑(เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่๒ (เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึง เดือนมี poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72 |
insert_drive_file รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
1 - 20 (ทั้งหมด 22 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
(นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย