info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 054-499-679 โทรสาร 054-499-680


เทศบาลตำบลศรีถ้อย
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 121
เมื่อวาน 180
เดือนนี้ 2,267
เดือนที่แล้ว 7,143
ทั้งหมด 28,969

group กองคลัง
(นางราตรี แปงคำเรือง)
ผู้อำนวยการคลัง
(นางราตรี แปงคำเรือง)
ผู้อำนวยการคลัง
(นางสาวปุณฑริกา เรือนเงิน)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
(นางสาวปุณฑริกา เรือนเงิน)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
(นางดรุณี หล้าเฟย)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
(นางดรุณี หล้าเฟย)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
(นางสมฤทัย อินต๊ะปะ)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
(นางสมฤทัย อินต๊ะปะ)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
(นางภัทรา ปงเทพ)
ผู้ช่วย จนท.จัดเก็บรายได้
(นางภัทรา ปงเทพ)
ผู้ช่วย จนท.จัดเก็บรายได้
(นางจันทร์ฟอง เรือนคำ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
(นางจันทร์ฟอง เรือนคำ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
(นางสาวกุลนิภา มะรังษี)
คนงานทั่วไป
(นางสาวกุลนิภา มะรังษี)
คนงานทั่วไป
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
(นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย