เทศบาลตำบลศรีถ้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
group กองคลัง
นางราตรี แปงคำเรือง
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
โทร : 099-2922375
นางสาวนิรดา มาอินทร์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวภูษณิศา พุ่มไม้
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางสาวมุกดา เวียงนาค
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางจันทร์ฟอง เรือนคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวสุภาภรณ์ จุลนันท์
พนักงานจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป
นางสาวภริษฐา แสงสว่าง
พนักงานจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป


× เทศบาลตำบลศรีถ้อย