เทศบาลตำบลศรีถ้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
camera_alt ภาพกิจกรรม
จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระ หากรุณาธิคุณพระบามสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในวันพระราชทานธงชาติไทย
ได้จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรีถ้อย ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีถ้อย 1 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานประจำปี2566 และจัดทำแผนการดำเนินงานกองทุนฯ ปี2567
เข้าร่วมประชุม แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ภาคีเครือข่ายสุขภาวะเด็กและครอบครัว หัวข้อ พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและครอบครัวในชุมชน โรงแรม ทีเคพาเลช กรุงเทพมหานคร
ดำเนินโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข กิจกรรมโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566
จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลศรีถ้อย ???? โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนบทบาทของสภาเด็กและเยาวชน ให้มีความเข้มแข็งและสามารถเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนกิจกรรมสภาเด็กฯ...
จัดกิจกรรม ธนาคารอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ พื่อประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนผู้สูงอายุและมอบให้แก่ครัวเรือนเปราะบางในชุมชนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ประสบปัญหาด้านสังคม เศรษฐกิจ...
ดำเนินกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ประกอบด้วยกิจกรรม 1. กิจกรรมสันทนาการ 2. กิจกรรมการออกกำลังกาย การบริหาร คอ ไหล่ บ่า 3. กิจกรรมการทำใบเตยดอกไม้ 4. การให้ความรู้เรื่องแนวทางการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ...
ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีถ้อยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบใช้แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีถ้อย
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
กองสาธารณสุขฯ ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนการเจ็บป่วยจากการกินเห็ดพิษ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview21

volume_down จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow ประชาสัมพันธ์การจัดชื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าต้นหาด หมู่ที่ 8
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview3

play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

thumb_up facebook เทศบาลตำบลศรีถ้อย
facebook เทศบาลตำบลศรีถ้อย


× เทศบาลตำบลศรีถ้อย