messager
 
เทศบาลตำบลศรีถ้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
camera_alt ภาพกิจกรรม
เรียน ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ลงพื้นที่ตรวจคุณภาพน้ำดื่มตู้หยอดเหรียญ โรงน้ำดื่มประจำหมู่บ้าน น้ำประปาหมู่บ้าน และน้ำประปาส่วนภูมิภาค(สุ่มตรวจ) ทุกหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลศรีถ้อย โดยการตรวจคุณภาพน้ำเบื้องต้น...
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยทำความสะอาดสถานที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารสำนักงาน...
กิจกรรม ธนาคารขยะ รับซื้อขยะรีไซเคิล ณ อาคารอเนกประสงค์ บ้านป่าสักสามัคคี ม.12 เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะจากต้นทาง และสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวและชุมชน
อำเภอแม่ใจ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ขับเคลื่อนโครงการ ????6 รักษ์ (รักษ์ดิน รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์ชีวี รักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์แม่ใจ) 6 รอบ 72 พรรษา ????น้อมนำอารยเกษตรสู่วิถียั่งยืน
กิจกรรม รณรงค์สงกรานต์วิถีไทย ปลอดเหล้าปลอดภัย ใช้น้ำน้อย ประชาสัมพันธ์ การเฝ้าระวังการกระทำผิดพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชนทั่วไป ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
ดำเนินกิจกรรมโครงการ มหกรรมสุขภาพ (เต้นออกกำลังกาย) ประกวด การเต้น ณ ตลาดนัดคลองถม บ้านขัวตาด หมู่ที่7 ตำบลศรีถ้อย อำเภอเเม่ใจ จังหวัดพะเยา เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย ป้องกันโรคลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์...
จัดกิจกรรมทำตุงล้านนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้แก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลศรีถ้อย ????โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม...
เข้าร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการ วัด ประชารัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ วัดฝายหิน หมู่ที่ 6 ตำบลศรีถ้อย อำเภอเเม่ใจ จังหวัดพะเยา
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในจังหวัดพะเยา ข้อมูล ณ 4 เมษายน 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview16
ประชาสัมพันธ์คนพิการที่ต้องการฝึกอาชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview17
สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในจังหวัดพะเยา ข้อมูล ณ 3 เมษายน 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview15
ประชาสัมธ์ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview30
โครงการบรรพชา-อุปสมบท พระภิษุ สามเณร ภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview14

volume_down จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ กองการศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 14 เข้าร่วมประเพณีสืบชะตาต้นลี้นจี่ต้นแรกของอำเภอแม่ใจ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งป่าขา
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview1
ประชาสัมพันธ์ กองการศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 13 ลงพื้นที่ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีถ้อย
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview7
ประชาสัมพันธ์ กองการศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 12 ลงพื้นที่ตรวจสอบการจัดทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีถ้อย
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview8
ประชาสัมพันธ์ กองการศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 11 เข้าร่วมประชุมปรังปรุงหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีถ้อย grade
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview13
ประชาสัมพันธ์ งานตรวจสอบภายใน ร่วมประชุมถ่ายทอดนโยบาย No Gift Policy
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview9

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow ประชาสัมพันธ์การจัดชื้อจัดจ้าง
เรื่อง การจัดชื้อจัดจ้างชื้อรถยนต์บรรทุก poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview15
เรื่องการจักชื้อจัดจ้าง ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview24

thumb_up facebook เทศบาลตำบลศรีถ้อย
facebook เทศบาลตำบลศรีถ้อย
play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview8
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview49
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview34
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview85
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview31


× เทศบาลตำบลศรีถ้อย