info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 054-499-679 โทรสาร 054-499-680

เทศบาลตำบลศรีถ้อย
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 273
camera_alt ภาพกิจกรรม
ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ให้แก่ประชาชน ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านปางปูเลาะ หมู่ที่ 13 และอาคารอเนกประสงค์บ้านผาแดง หมู่ที่ 10 ตำบลศรีถ้อย
ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุหมู่ที่ 5,6,8 ,11,12 ตำบลศรีถ้อย พร้อมมอบปุ๋ยอินทรีย์ตากว๊านพะเยาซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลพะเยาเพื่อสนับสนุนผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะยากลำบาก
ออกเยี่ยมและมอบถุงยังชีพ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก้ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบาง รับผลกระทบจากสถานการ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่บ้านผาแดง...
ออกเยี่ยมและมอบถุงยังชีพ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ กลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)...
มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อโรคโคโรน่าไวรัส -19
ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย นางวิไล มาฟู ปลัดอำเภอแม่ใจ นายศรีทน ติ๊บเมืองมา กำนันตำบลศรีถ้อย นางอำพรรณ อาฟอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีภ้อย และนายสมบูรณ์ หลวงบุญมี...
ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย มอบหมายให้ สิบเอกณัฐพงษ์ วงค์พิใจ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ ทีม ปภ. ทต.ศรีถ้อย...
ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย มอบหมายให้นายประทีป ภาชนนท์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางสาวจิตติมา เดชมล ผู้ช่วยพัฒนาชุมชน และนาวสาวขวัญนา ใจวงค์ คนงานทั่วไป...
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์และภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]

volume_down จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย
นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลศรีถ้อย
folder แถลงนโยบายนายกเทศมนตรี


× เทศบาลตำบลศรีถ้อย