info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 054-499-679 โทรสาร 054-499-680

เทศบาลตำบลศรีถ้อย
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 359
group คณะผู้บริหาร
ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
นายหวัน ไชยกระเชียง
รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
นายหวัน ไชยกระเชียง
รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
นายอินจันทร์ ต๊ะมาธง
รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
นายอินจันทร์ ต๊ะมาธง
รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
นายภานุวัฒน์ อะคะโล
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
นายภานุวัฒน์ อะคะโล
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
นางถิรดา ไชยเลิศ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
นางถิรดา ไชยเลิศ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย
นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลศรีถ้อย
folder แถลงนโยบายนายกเทศมนตรี


× เทศบาลตำบลศรีถ้อย