เทศบาลตำบลศรีถ้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
group กองช่าง
นายศุภกร อะคะโล
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
โทร : 097-9569092
นายไกรสน อุปละ
นายช่างโยธาอาวุโส
นายปิยะสันต์ ปัญจขันธ์
วิศวกรโยธาชำนาญการ
นางสาวธัญธีรา อสุพล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายเรวัฒน์ ธิลาใจ
ผู้ช่วยช่างก่อสร้าง
นายสุรพล โลจันติ๊
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป
นายสุจินดา ปัญญาบุญ
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป
นายณัฐนนท์ อะคะโล
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป


× เทศบาลตำบลศรีถ้อย