เทศบาลตำบลศรีถ้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
group กองช่าง
นายศุภกร อะคะโล
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
โทร : 097-9569092
นายไกรสน อุปะละ
นายช่างโยธาอาวุโส
โทร : 081-7960334
ว่าง
วิศวกรโยธาชำนาญการ
นางสาวธัญธีรา อสุพล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 082-5458958
นายเรวัฒน์ ธิลาใจ
พนักงานจ้างทั่วไป (คนงาน)
โทร : 086-4474955
นายสุรพล โลจันติ๊
พนักงานจ้างทั่วไป (คนงาน)
โทร : 088-7547544
นายสุจินดา ปัญญาบุญ
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป
โทร : 062-0373084
นายณัฐนนท์ อะคะโล
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป
โทร : 061-3610896
นายทินกร ไชยกระเชียง
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป
โทร : 095-4380426


× เทศบาลตำบลศรีถ้อย