info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 054-499-679 โทรสาร 054-499-680


เทศบาลตำบลศรีถ้อย
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 29
เมื่อวาน 88
เดือนนี้ 2,175
เดือนที่แล้ว 7,051
ทั้งหมด 28,877

group กองช่าง
(นายศุภกร อะคะโล)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายศุภกร อะคะโล)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายไกรสน อุปละ)
นายช่างโยธา
(นายไกรสน อุปละ)
นายช่างโยธา
(นายวุฒิชัย สุปันต๋า)
คนงานทั่วไป
(นายวุฒิชัย สุปันต๋า)
คนงานทั่วไป
(นายสุรพล โลจันติ๊)
คนงานทั่วไป
(นายสุรพล โลจันติ๊)
คนงานทั่วไป
(นายเรวัฒน์ ธิลาใจ)
ผู้ช่วยช่างก่อสร้าง
(นายเรวัฒน์ ธิลาใจ)
ผู้ช่วยช่างก่อสร้าง
(นายภานุวัฒน์ เวียงนนท์)
คนงานทั่วไป
(นายภานุวัฒน์ เวียงนนท์)
คนงานทั่วไป
(นายสมศักดิ์ อสุพล)
คนงานทั่วไป
(นายสมศักดิ์ อสุพล)
คนงานทั่วไป
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
(นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย