เทศบาลตำบลศรีถ้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
info_outline วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลศรีถ้อย “ศรีถ้อยเป็นแหล่งพืชผลเกษตรคุณภาพ สมดุลการจัดการทรัพยากรน้ำ การท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นมีคุณภาพและยั่งยืน”
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลศรีถ้อย

“ศรีถ้อยเป็นแหล่งพืชผลเกษตรคุณภาพ สมดุลการจัดการทรัพยากรน้ำ การท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นมีคุณภาพและยั่งยืน”
place ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน โทรศัพท์ 054-499-679 โทรสาร 054-499-680 งานป้องกันฯและกู้ชีพกู้ภัย 054-886-056 เว็ปไซต์ http://www.sritoy.go.th Email sritroy245@hotmail.com facebook sritroy245@hotmail.com
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน รอปรับปรุง
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน

 

เทศบาลตำบลศรีถ้อย
อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

โทรศัพท์ 054-499-679

โทรสาร 054-499-680

อปพร. 054-886-056

เว็ปไซต์ http://www.sritoy.go.th 

 Email  sritroy245@hotmail.com   

  facebook  sritroy245@hotmail.com  

 

ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน

โทรศัพท์ 054-499-679 โทรสาร 054-499-680 งานป้องกันฯและกู้ชีพกู้ภัย 054-886-056 เว็ปไซต์ http://www.sritoy.go.th Email sritroy245@hotmail.com facebook sritroy245@hotmail.com
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน

รอปรับปรุง
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน

 

เทศบาลตำบลศรีถ้อย
อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

โทรศัพท์ 054-499-679

โทรสาร 054-499-680

อปพร. 054-886-056

เว็ปไซต์ http://www.sritoy.go.th 

 Email  sritroy245@hotmail.com   

  facebook  sritroy245@hotmail.com  

 

check_circle ข้อมูลพื้นฐาน
เทศบาลตำบลศรีถ้อย 4.สภาพทางสังคม การศึกษา - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง (หมู่ 9) - โรงเรียนประถมศึกษา (ขยายโอกาส 2 แห่ง) 4 แห่ง (หมู่ 1, 6, 8, 12) - โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง (หมู่ 9) - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 10 แห่ง (หมู่1, 5, 6, 7, 8, 9, 5. ระบบบริการพื้นฐาน 5.1การคมนาคม สภาพทางคมนาคมที่ใช้ติดต่อกับอำเภอและตำบลอื่นๆลาดยางแล้วทั้งหมด ส่วนถนน ภายในหมู่บ้านยังมีบางส่วนที่ต้องปรับปรุงให้ได้มาตรฐานต่อไป ดังนี้ - ถนนลาดยางเชื่อมจังหวัด 1 สาย - ถนนลาดยางเชื่อมอำเภอ 1 สาย - ถนนลาดยางเชื่อมระหว่างตำบล 4 สาย - ถนนลาดยางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 1 สาย - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล)ในตำบล 58 สาย - ถนนลูกรังในตำบล 17 สาย - ถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่(คสม)ในตำบล 2 สาย - ถนนหินคลุก 39 สาย 5.2 การไฟฟ้า ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลศรีถ้อยมีไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำนวน 10 หมู่บ้าน และหมู่บ้านที่ใช้พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์จำนวน 1 หมู่บ้าน คือบ้านผาแดง หมู่ที่ 10 เป็นหมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่าเย้า 5.3 การโทรคมนาคม - ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 10 แห่ง (หมู่ 1,5 – 9 ,11 -12) - ตู้ไปรษณีย์ 3 แห่ง 6.ระบบเศรษฐกิจ อาชีพ เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบติดเชิงเขา ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตร เช่น ทำสวน ทำนา ในบริเวณที่ราบบริเวณเชิงเขาจะทำสวนลิ้นจี่ เป็นหลัก นอกจากนี้ยังมีประชาชนบางกลุ่มทำงานรับราชการ บริษัท ค้าขาย และรับจ้างทั่วไป หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย - ปั๊มน้ำมันและก๊าซ 3 แห่ง (หมู่ 7,11, 9) - โรงสี,โรงเก็บข้าว 6 แห่ง (หมู่ 6, 7 ,9 ,12) - ร้านอาหาร 3 แห่ง (หมู่ 1,9) - ตลาดสด 1 แห่ง (หมู่ 6) - ร้านซ่อมรถ 10 แห่ง (หมู่1 ,7, 9) - ร้านขายของชำ 21 แห่ง (หมู่ 1,5,6,7,8,12) - ร้านทำกระจก 2 แห่ง (หมู่ 1,11) - โรงรับซื้อลิ้นจี่ 6 แห่ง ( หมู่ 6,8,12) - ร้านขาย-รับซื้อของเก่า 2 แห่ง (หมู่ 1,9 ) - ร้านทำกระดาษ 2 แห่ง (หมู่ 8 ) - ร้านรับซื้อข้าว 1 แห่ง (หมู่ 12) - ร้านขายรถมือสอง 1 แห่ง ( หมู่ 9) - ร้านอ๊อกเชื่อม+กลึง 2 แห่ง ( หมู่ 9) - ล้างอัดฉีด 1 แห่ง ( หมู่ 9) - ร้านบริการจานดาวเทียม 1 แห่ง ( หมู่ 6) - ร้านบริการเงินด่วน 4 แห่ง ( หมู่ 1 ,9 ) - ร้านขายอะไหล่ 2 แห่ง ( หมู่ 7,1) - ตรวจสภาพรถ 1 แห่ง ( หมู่ 1) - ร้านบริการอินเตอร์เน็ต 1 แห่ง ( หมู่ 6 ) - ร้านขายปุ๋ย+ยา 3 แห่ง ( หมู่ 5 ,6,12) - ร้านเสริมสวย 1 แห่ง ( หมู่ 12) - โรงบ่มใบยา 1 แห่ง ( หมู่ 11) - ร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ 1 แห่ง ( หมู่ 12) - ร้านขายวัสดุก่อสร้าง 2 แห่ง ( หมู่ 1) - ร้านทำป้าย 1 แห่ง ( หมู่ 1,10,11, 12 และ13) 7.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม องค์กรทางศาสนา (วัด 2 แห่ง หมู่ที่ 5,6) 7.1 การนับถือศาสนา ร้อยละ 95% นับถือศาสนาพุธ 7.2 ประเพณีและงานประจำปี งานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ การเลี้ยงผีฝาย งานบวงสรวงเจ้าหลวงคำแดง ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ฯลฯ 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น การผลิตน้ำปู การทำไม้กวาด ฯลฯ 7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ลิ้นจี่ มะพร้าวเผา ฯลฯ 8.ทรัพยากรธรรมชาติ 8.1 น้ำ ในเขตเทศบาลตำบลศรีถ้อยมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ ลำน้ำแม่ใจ และแหล่งน้ำที่ได้จัดสร้างขึ้น คือ อ่างเก็บน้ำห้วยชมภู - แม่น้ำ , ลำห้วย 3 สาย (ห้วยแม่ใจ,ห้วยลึก,ห้วยแล้ง) - หนองน้ำ , สระ 5 แห่ง (ห้วยน้ำแหลว,โล๊ะป่าตอง,โล๊ะผักก้านห้วยเคียน,สระ ทต.) แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น - อ่างเก็บน้ำ 1 แห่ง (หมู่ 8) (ห้วยชมภู) - ฝาย 17 แห่ง (หมู่..1,5,6,7,8,9,12) - บ่อน้ำตื้น 282 แห่ง (หมู่1,6,8,9,11,13.) - บ่อน้ำบาดาล 5 แห่ง (หมู่ 6,9,11,12) - ประปาส่วนภูมิภาค 1 แห่ง (หมู่ 1,4,7,9,11) 8.2 ป่าไม้ - ป่าเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวงในพื้นที่ หมู่ที่ 8, 10 , 13 8.3 ภูเขา 8.4 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 1. ทรัพยากรป่าไม้ : ในเขตเทศบาลตำบลศรีถ้อย - ป่าเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวงในพื้นที่ หมู่ที่ 8, 10 , 13 2. ทรัพยากรน้ำ :ในเขตเทศบาลตำบลศรีถ้อยมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ ลำน้ำแม่ใจ และแหล่งน้ำที่ได้จัดสร้างขึ้น คือ อ่างเก็บน้ำห้วยชมภู 3. ถ้ำ - ถ้ำประกายเพชรเป็นถ้ำหินงอกหินย้อย ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 13 9. อื่น ๆ มวลชนจัดตั้ง - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร) จำนวน 85 คน - อาสาสมัครปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน (อปม) จำนวน 11 หมู่บ้าน - อาสาสมัครพัฒนาสังคม (อพม) จำนวน 11 หมู่บ้าน - อาสาสมัครป้องกันปราบปรามยาเสพติด จำนวน 11 หมู่บ้าน - อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย จำนวน 10 คน - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 11 หมู่บ้าน - คณะกรรมการพัฒนาสตรี จำนวน 11 หมู่บ้าน - กลุ่มออมทรัพย์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 11 หมู่บ้าน - กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน จำนวน 11 หมู่บ้าน - กลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน 11 หมู่บ้าน - กลุ่มเยาวชน จำนวน 11 หมู่บ้าน ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 1. การรวมกลุ่มของประชาชน หมู่ที่1 - กลุ่มทำนา 22 คน หมู่ที่5 - กลุ่มข้าวชุมชน 52 คน - กลุ่มทำสวนตำบลศรีถ้อย 133 คน - กลุ่มทำปุ๋ยหมักชีวภาพ 30 คน หมู่ที่6 - กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า 41 คน - กลุ่มปุ๋ยหมักเกษตรพัฒนา 27 คน - กลุ่มทำปุ๋ยหมักชีวภาพ 59 คน - กลุ่มเมล็ดพันธ์ข้าว 30 คน - กลุ่มจักสานผู้สูงอายุ 25 คน หมู่ที่7 - กลุ่มออมทรัพย์สามัคคี 21 คน - กลุ่มเกษตรผู้ผลิต 112 คน - กลุ่มเกษตรทำไร่ศรีถ้อย 100 คน หมู่ที่8 - กลุ่มเพาะเห็ด 22 คน หมู่ที่9 - กลุ่มเกษตรทำนาตำบลศรีถ้อย 30 คน - กลุ่มทำน้ำหมักปุ๋ยชีวภาพ 40 คน หมู่ที่10 - กลุ่มปักผ้า 20 คน - กลุ่มแปรรูปหน่อไม้ 44 คน หมู่ที่11 - กลุ่มกองทุนปุ๋ยอินทรีย์ 49 คน - กลุ่มผลิตน้ำปูบ้านต้นผึ้ง 25 คน - กลุ่มเลี้ยงโคบ้านต้นผึ้ง 28 คน หมู่ที่12 - กลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพ 63 คน - กลุ่มเกษตรทำนารวงทอง 23 คน หมู่ที่13 - กลุ่มผ้าปักมือ 31 คน จุดเด่นของเทศบาลตำบลศรีถ้อย 1. สวนผลไม้ลิ้นจี่ ตำบลศรีถ้อย มีพื้นที่ปลูกลิ้นจี่ 6,702 ไร่ ลักษณะเด่นของลิ้นจีตำบลศรีถ้อยมีรสหวานฉ่ำ ปัจจุบันตำบลศรีถ้อย เป็นจุดรับซื้อลิ้นจี่ที่สำคัญแห่งหนึ่ง 2. หมู่บ้านชาวไทยภูเขา ปางปูเลาะ – ผาแดง เป็นหมู่บ้านชาวไทยภูเขา หมู่ที่ 13, 10 ตำบลศรีถ้อย มีการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่า มีภูมิทัศน์สวยงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และมีที่พัก(Home stay)สำหรับนักท่องเที่ยวศึกษาวิถีชีวิตชนเผ่า 3. ลานค้าชุมชนสองข้างถนน ตั้งอยู่สองข้างถนนสายพหลโยธินแม่ใจ – เชียงราย ในเขตตำบลศรีถ้อย หมู่ที่ 1,11,7,,9 เป็นร้านค้าชุมชนที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้านและ ผลไม้ตามฤดูกาล 4. อ่างเก็บน้ำห้วยชมภู เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กเป็นลักษณะน้ำซึมน้ำซับมีทิวทัศน์ โดยรอบสวยงาม มีน้ำสำหรับทำการเกษตรตลอดปี ตั้งอยู่ หมู่ 6,8 5. ถ้ำประกายเพชร ตั้งอยู่ บ้านปางปูเลาะ หมู่ที่ 13 ลักษณะถ้ำเป็นหินงอกหินย้อย และมีหยดน้ำลงมาจากเพดานถ้ำ ทำให้เกิดประกายระยิบระยับ ระยะทางจาก หมู่บ้านปางปูเลาะ ถึงถ้ำประกายเพชร รวม 2 กิโลเมตร เส้นทางถนนจากถ้ำสามารถเดินทางไปถึงอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 6.จุดชมวิวผาแดง ตั้งอยู่ บ้านผาแดง หมู่ที่ 10 ลักษณะเป็นจุดชมวิวหน้าผาที่สวยงามสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของอำเภอแม่ใจและอำเภอใกล้เคียงได้ add_file/ส่นที่1.doc
เทศบาลตำบลศรีถ้อย รอปรับปรุง
เทศบาลตำบลศรีถ้อย ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ เทศบาลตำบลศรีถ้อย ---------------------------------- เทศบาลตำบลศรีถ้อย ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และ มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2555 1. ด้านกายภาพ 1.1 ที่ตั้ง เทศบาลตำบลศรีถ้อย ตั้งอยู่เลขที่ 245 หมู่ที่ 9 บ้านสันติสุข ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา อยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอแม่ใจ ห่างจากตัวอำเภอแม่ใจประมาณ 700 เมตร 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบติดเชิงเขา บางส่วนเป็นภูเขาสูงมีเทือกเขาผีปันน้ำอยู่ทางทิศตะวันตก ซึ่งเป็นต้นกำเนิดแหล่งน้ำธรรมชาติ 1 สาย คือ ลำน้ำแม่ใจ มีพื้นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำนาและมีพื้นที่ราบติดเชิงเขาเหมาะแก่การทำสวนลิ้นจี่ 1.3 ลักษณะภูมออากาศ มี 3 ฤดู ( ร้อน, ฝน, หนาว ) 1.4 ลักษณะของดิน ดินร่วน ซุย ลักษณะของแหล่งน้ำ ตามเขื่อนกั้นน้ำ ห้วย หนอง คลอง บึง ลักษณะของป่าไม้ ป่าเบญจพรรณ 2. ด้านการเมืองการปกครอง 2.1 เขตการปกครอง - ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลเจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา - ทิศใต้ ติดกับ ตำบลแม่สุกและตำบลแม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา - ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลบ้านเหล่าและ ตำบลแม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา - ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลวังแก้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง เนื้อที่ เทศบาลตำบลศรีถ้อยมีเนื้อที่ทั้งหมด 61.24 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 38,274 ไร่ 2.2 การเลือกตั้ง การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง คือ ระบบการปกครองท้องถิ่นที่เปิดโอกาสให้ ประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ สามารถเลือกตั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน เขตท้องถิ่นของตนได้โดยตรง การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง มีสาระสำคัญดังต่อไปนี้ 1. ผู้บริหารท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่นโดยตรง 2. ฝ่ายบริหารท้องถิ่น กับ ฝ่ายสภาท้องถิ่น แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน กล่าวคือ ผู้บริหารท้องถิ่นไม่มีอำนาจในการยุบสภาท้องถิ่น และสภาท้องถิ่นไม่มีอำนาจในการลงมติไม่ไว้วางใจผู้บริหารท้องถิ่น 3. ผู้บริหารท้องถิ่นมีวาระในการดำรงตำแหน่งที่แน่นอนชัดเจน และไม่ขึ้นอยู่กับวาระของสภาท้องถิ่น 4. คณะผู้บริหารท้องถิ่น (นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี) จะเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นด้วยมิได้ 3. ประชากร จำนวนหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ มีทั้งหมด 11 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านในเขต ทต. เต็มพื้นที่ทั้งหมู่บ้านมี 7 หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 - บ้านป่าสัก หมู่ที่ 6 - บ้านทุ่งป่าข่า หมู่ที่ 8 - บ้านท่าต้นหาด หมู่ที่ 9 - บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 - บ้านผาแดง หมู่ที่ 12 - บ้านป่าสักสามัคคี หมู่ที่ 13 - บ้านปางปูเลาะ หมู่บ้านในเขต ทต. มีพื้นที่บางส่วน มี 4 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - บ้านต้นแก หมู่ที่ 4 - บ้านแม่ใจหางบ้าน หมู่ที่ 7 - บ้านขัวตาด หมู่ที่ 11 - บ้านต้นผึ้ง ท้องถิ่นอื่นในตำบล จำนวนเทศบาล 1 แห่ง คือ เทศบาลตำบลแม่ใจ
เทศบาลตำบลศรีถ้อย

ส่วนที่ 1

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ

เทศบาลตำบลศรีถ้อย

----------------------------------

  เทศบาลตำบลศรีถ้อย  ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และ มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2555

1. ด้านกายภาพ

1.1 ที่ตั้ง

เทศบาลตำบลศรีถ้อย  ตั้งอยู่เลขที่ 245 หมู่ที่  9  บ้านสันติสุข  ต.ศรีถ้อย  อ.แม่ใจ   จ.พะเยา อยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอแม่ใจ ห่างจากตัวอำเภอแม่ใจประมาณ  700  เมตร 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบติดเชิงเขา  บางส่วนเป็นภูเขาสูงมีเทือกเขาผีปันน้ำอยู่ทางทิศตะวันตก  ซึ่งเป็นต้นกำเนิดแหล่งน้ำธรรมชาติ 1 สาย คือ ลำน้ำแม่ใจ มีพื้นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำนาและมีพื้นที่ราบติดเชิงเขาเหมาะแก่การทำสวนลิ้นจี่

1.3 ลักษณะภูมออากาศ    มี 3 ฤดู  ( ร้อน, ฝน, หนาว )

1.4      ลักษณะของดิน       ดินร่วน ซุย

          ลักษณะของแหล่งน้ำ  ตามเขื่อนกั้นน้ำ ห้วย หนอง คลอง บึง

          ลักษณะของป่าไม้    ป่าเบญจพรรณ

2. ด้านการเมืองการปกครอง

2.1 เขตการปกครอง

- ทิศเหนือ          ติดกับ      ตำบลเจริญราษฎร์  อ.แม่ใจ  จ.พะเยา

- ทิศใต้                ติดกับ      ตำบลแม่สุกและตำบลแม่ใจ  อ.แม่ใจ  จ.พะเยา

- ทิศตะวันออก      ติดกับ      ตำบลบ้านเหล่าและ ตำบลแม่ใจ  อ.แม่ใจ จ.พะเยา

- ทิศตะวันตก        ติดกับ      ตำบลวังแก้ว   อ.วังเหนือ  จ.ลำปาง

เนื้อที่  เทศบาลตำบลศรีถ้อยมีเนื้อที่ทั้งหมด  61.24   ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ   38,274  ไร่

 2.2 การเลือกตั้ง การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง คือ ระบบการปกครองท้องถิ่นที่เปิดโอกาสให้ ประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ สามารถเลือกตั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน เขตท้องถิ่นของตนได้โดยตรง
 
การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง มีสาระสำคัญดังต่อไปนี้
     1. ผู้บริหารท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่นโดยตรง
     2. ฝ่ายบริหารท้องถิ่น กับ ฝ่ายสภาท้องถิ่น แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน กล่าวคือ ผู้บริหารท้องถิ่นไม่มีอำนาจในการยุบสภาท้องถิ่น และสภาท้องถิ่นไม่มีอำนาจในการลงมติไม่ไว้วางใจผู้บริหารท้องถิ่น
     3. ผู้บริหารท้องถิ่นมีวาระในการดำรงตำแหน่งที่แน่นอนชัดเจน และไม่ขึ้นอยู่กับวาระของสภาท้องถิ่น
     4. คณะผู้บริหารท้องถิ่น (นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี) จะเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นด้วยมิได้
 
3. ประชากร
จำนวนหมู่บ้าน 
      ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  มีทั้งหมด 11  หมู่บ้าน   คือ
หมู่บ้านในเขต ทต. เต็มพื้นที่ทั้งหมู่บ้านมี  7   หมู่บ้าน  
หมู่ที่   5    - บ้านป่าสัก 
หมู่ที่   6     - บ้านทุ่งป่าข่า
หมู่ที่   8        - บ้านท่าต้นหาด
หมู่ที่   9        -       บ้านสันติสุข
หมู่ที่  10      -       บ้านผาแดง
หมู่ที่  12      - บ้านป่าสักสามัคคี
หมู่ที่  13        - บ้านปางปูเลาะ
หมู่บ้านในเขต ทต.  มีพื้นที่บางส่วน   มี    4   หมู่บ้าน  
หมู่ที่  1        -       บ้านต้นแก        
หมู่ที่  4        -       บ้านแม่ใจหางบ้าน
หมู่ที่  7        -       บ้านขัวตาด
หมู่ที่  11        -       บ้านต้นผึ้ง
ท้องถิ่นอื่นในตำบล
จำนวนเทศบาล  1  แห่ง  คือ  เทศบาลตำบลแม่ใจ
 
 
 ที่มา  สำนักงานทะเบียนอำเภอแม่ใจ  ข้อมูล  เดือน มกราคม   พ.ศ.2562 
 
4.สภาพทางสังคม
 การศึกษา  
 -   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                       1       แห่ง  (หมู่ 9)
-   โรงเรียนประถมศึกษา (ขยายโอกาส 2 แห่ง)  4      แห่ง  (หมู่ 1, 6, 8, 12)
-   โรงเรียนมัธยมศึกษา                                     1       แห่ง  (หมู่ 9)
-   ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน         10      แห่ง (หมู่1, 5, 6, 7, 8, 9,
 
5. ระบบบริการพื้นฐาน
5.1การคมนาคม
สภาพทางคมนาคมที่ใช้ติดต่อกับอำเภอและตำบลอื่นๆลาดยางแล้วทั้งหมด  ส่วนถนน
ภายในหมู่บ้านยังมีบางส่วนที่ต้องปรับปรุงให้ได้มาตรฐานต่อไป  ดังนี้
-   ถนนลาดยางเชื่อมจังหวัด               1       สาย
-   ถนนลาดยางเชื่อมอำเภอ                       1       สาย
-   ถนนลาดยางเชื่อมระหว่างตำบล                4      สาย
-   ถนนลาดยางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน              1       สาย
-   ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล)ในตำบล    58     สาย
-   ถนนลูกรังในตำบล       17     สาย
-   ถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่(คสม)ในตำบล      2      สาย
-   ถนนหินคลุก              39     สาย
 
5.2 การไฟฟ้า
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลศรีถ้อยมีไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำนวน  10  หมู่บ้าน และหมู่บ้านที่ใช้พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์จำนวน  1  หมู่บ้าน  คือบ้านผาแดง หมู่ที่ 10 เป็นหมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่าเย้า
 
5.3 การโทรคมนาคม
-    ตู้โทรศัพท์สาธารณะ         10        แห่ง  (หมู่  1,5 – 9 ,11 -12)
-    ตู้ไปรษณีย์                        3         แห่ง   
 
6.ระบบเศรษฐกิจ
อาชีพ
เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบติดเชิงเขา ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตร  เช่น  ทำสวน  ทำนา   ในบริเวณที่ราบบริเวณเชิงเขาจะทำสวนลิ้นจี่ เป็นหลัก    นอกจากนี้ยังมีประชาชนบางกลุ่มทำงานรับราชการ  บริษัท  ค้าขาย  และรับจ้างทั่วไป
หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย
-   ปั๊มน้ำมันและก๊าซ            3           แห่ง  (หมู่  7,11, 9)
-   โรงสี,โรงเก็บข้าว                      6           แห่ง (หมู่  6, 7 ,9 ,12)
-   ร้านอาหาร         3           แห่ง  (หมู่   1,9)
-   ตลาดสด 1            แห่ง  (หมู่ 6)
-   ร้านซ่อมรถ 10          แห่ง  (หมู่1 ,7, 9)
-   ร้านขายของชำ 21          แห่ง  (หมู่ 1,5,6,7,8,12)
-   ร้านทำกระจก 2      แห่ง  (หมู่  1,11)
-   โรงรับซื้อลิ้นจี่ 6           แห่ง  ( หมู่  6,8,12)
-   ร้านขาย-รับซื้อของเก่า         2      แห่ง  (หมู่  1,9 )
-   ร้านทำกระดาษ             2           แห่ง  (หมู่  8 )
-   ร้านรับซื้อข้าว 1            แห่ง  (หมู่ 12)
-   ร้านขายรถมือสอง 1      แห่ง  ( หมู่ 9)
-   ร้านอ๊อกเชื่อม+กลึง         2      แห่ง  ( หมู่ 9)
-    ล้างอัดฉีด 1      แห่ง  ( หมู่ 9)
-   ร้านบริการจานดาวเทียม 1      แห่ง  ( หมู่ 6)
-   ร้านบริการเงินด่วน 4      แห่ง  ( หมู่ 1 ,9 )
-   ร้านขายอะไหล่ 2      แห่ง  ( หมู่ 7,1)
-   ตรวจสภาพรถ 1      แห่ง  ( หมู่ 1)
-   ร้านบริการอินเตอร์เน็ต 1      แห่ง  ( หมู่ 6 )
-   ร้านขายปุ๋ย+ยา 3      แห่ง  ( หมู่ 5 ,6,12)
-   ร้านเสริมสวย 1      แห่ง  ( หมู่ 12)
-   โรงบ่มใบยา 1            แห่ง  ( หมู่ 11)
-   ร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ 1            แห่ง  ( หมู่ 12)
-   ร้านขายวัสดุก่อสร้าง        2      แห่ง  ( หมู่ 1)
-   ร้านทำป้าย 1      แห่ง  ( หมู่ 1,10,11, 12  และ13)
 
7.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
องค์กรทางศาสนา     (วัด  2  แห่ง  หมู่ที่ 5,6)
7.1 การนับถือศาสนา ร้อยละ 95% นับถือศาสนาพุธ
7.2 ประเพณีและงานประจำปี  งานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ  การเลี้ยงผีฝาย  งานบวงสรวงเจ้าหลวงคำแดง  ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ฯลฯ
7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น การผลิตน้ำปู  การทำไม้กวาด ฯลฯ
7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก  ลิ้นจี่  มะพร้าวเผา ฯลฯ
 
8.ทรัพยากรธรรมชาติ
 8.1 น้ำ
 ในเขตเทศบาลตำบลศรีถ้อยมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ  ได้แก่   ลำน้ำแม่ใจ  และแหล่งน้ำที่ได้จัดสร้างขึ้น  คือ  อ่างเก็บน้ำห้วยชมภู
-    แม่น้ำ , ลำห้วย   3         สาย  (ห้วยแม่ใจ,ห้วยลึก,ห้วยแล้ง)
-    หนองน้ำ , สระ          5         แห่ง (ห้วยน้ำแหลว,โล๊ะป่าตอง,โล๊ะผักก้านห้วยเคียน,สระ ทต.) 
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
-   อ่างเก็บน้ำ                   1          แห่ง  (หมู่ 8) (ห้วยชมภู)
-   ฝาย   17        แห่ง  (หมู่..1,5,6,7,8,9,12)
  -  บ่อน้ำตื้น                 282       แห่ง  (หมู่1,6,8,9,11,13.)
-   บ่อน้ำบาดาล            5        แห่ง  (หมู่ 6,9,11,12)
-   ประปาส่วนภูมิภาค    1         แห่ง   (หมู่  1,4,7,9,11)                              
 8.2 ป่าไม้
-   ป่าเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวงในพื้นที่  หมู่ที่  8, 10 , 13
 8.3  ภูเขา
 8.4  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
1. ทรัพยากรป่าไม้  :  ในเขตเทศบาลตำบลศรีถ้อย     
 - ป่าเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวงในพื้นที่  หมู่ที่  8, 10 , 13
2. ทรัพยากรน้ำ   :ในเขตเทศบาลตำบลศรีถ้อยมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ  ได้แก่   ลำน้ำแม่ใจ  และแหล่งน้ำที่ได้จัดสร้างขึ้น  คือ  อ่างเก็บน้ำห้วยชมภู
    3.  ถ้ำ 
 - ถ้ำประกายเพชรเป็นถ้ำหินงอกหินย้อย  ในเขตพื้นที่หมู่ที่  13 
 
9. อื่น ๆ
มวลชนจัดตั้ง
-  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร)   จำนวน     85    คน
-  อาสาสมัครปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน  (อปม)  จำนวน      11     หมู่บ้าน
-  อาสาสมัครพัฒนาสังคม (อพม)                       จำนวน     11     หมู่บ้าน
-  อาสาสมัครป้องกันปราบปรามยาเสพติด   จำนวน     11     หมู่บ้าน
-   อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย                                   จำนวน     10    คน 
-  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน           จำนวน     11     หมู่บ้าน
-  คณะกรรมการพัฒนาสตรี                           จำนวน     11     หมู่บ้าน
-  กลุ่มออมทรัพย์ประจำหมู่บ้าน                   จำนวน     11     หมู่บ้าน
-   กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน                                   จำนวน     11     หมู่บ้าน
-   กลุ่มผู้สูงอายุ                                           จำนวน     11     หมู่บ้าน
-  กลุ่มเยาวชน                                                   จำนวน     11     หมู่บ้าน
 
 ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
1. การรวมกลุ่มของประชาชน
หมู่ที่1 -  กลุ่มทำนา 22 คน
หมู่ที่5 -  กลุ่มข้าวชุมชน 52 คน
        -  กลุ่มทำสวนตำบลศรีถ้อย 133 คน
        -  กลุ่มทำปุ๋ยหมักชีวภาพ          30 คน
 หมู่ที่6 -   กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า 41 คน  
        -   กลุ่มปุ๋ยหมักเกษตรพัฒนา 27 คน
        -   กลุ่มทำปุ๋ยหมักชีวภาพ 59 คน
        -   กลุ่มเมล็ดพันธ์ข้าว 30 คน
        -   กลุ่มจักสานผู้สูงอายุ 25 คน
หมู่ที่7 -   กลุ่มออมทรัพย์สามัคคี 21     คน
        -   กลุ่มเกษตรผู้ผลิต 112 คน  
        -   กลุ่มเกษตรทำไร่ศรีถ้อย 100 คน 
หมู่ที่8 -   กลุ่มเพาะเห็ด 22 คน  
หมู่ที่9 -   กลุ่มเกษตรทำนาตำบลศรีถ้อย 30 คน  
        -   กลุ่มทำน้ำหมักปุ๋ยชีวภาพ 40 คน
หมู่ที่10 -   กลุ่มปักผ้า 20 คน
        -   กลุ่มแปรรูปหน่อไม้ 44 คน
หมู่ที่11 -  กลุ่มกองทุนปุ๋ยอินทรีย์ 49 คน
        -   กลุ่มผลิตน้ำปูบ้านต้นผึ้ง 25 คน
        -   กลุ่มเลี้ยงโคบ้านต้นผึ้ง 28 คน
หมู่ที่12 -  กลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพ 63 คน 
        -  กลุ่มเกษตรทำนารวงทอง 23 คน
หมู่ที่13 -  กลุ่มผ้าปักมือ 31 คน
 
จุดเด่นของเทศบาลตำบลศรีถ้อย   
1. สวนผลไม้ลิ้นจี่ ตำบลศรีถ้อย มีพื้นที่ปลูกลิ้นจี่  6,702  ไร่  ลักษณะเด่นของลิ้นจีตำบลศรีถ้อยมีรสหวานฉ่ำ  ปัจจุบันตำบลศรีถ้อย   เป็นจุดรับซื้อลิ้นจี่ที่สำคัญแห่งหนึ่ง
 
2. หมู่บ้านชาวไทยภูเขา  ปางปูเลาะ – ผาแดง  เป็นหมู่บ้านชาวไทยภูเขา หมู่ที่ 13, 10 ตำบลศรีถ้อย  มีการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่า มีภูมิทัศน์สวยงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และมีที่พัก(Home stay)สำหรับนักท่องเที่ยวศึกษาวิถีชีวิตชนเผ่า
 
3. ลานค้าชุมชนสองข้างถนน  ตั้งอยู่สองข้างถนนสายพหลโยธินแม่ใจ – เชียงราย ในเขตตำบลศรีถ้อย  หมู่ที่ 1,11,7,,9  เป็นร้านค้าชุมชนที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้านและ  ผลไม้ตามฤดูกาล
 
4. อ่างเก็บน้ำห้วยชมภู เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กเป็นลักษณะน้ำซึมน้ำซับมีทิวทัศน์  โดยรอบสวยงาม มีน้ำสำหรับทำการเกษตรตลอดปี ตั้งอยู่ หมู่ 6,8
 
5. ถ้ำประกายเพชร  ตั้งอยู่ บ้านปางปูเลาะ  หมู่ที่  13  ลักษณะถ้ำเป็นหินงอกหินย้อย  และมีหยดน้ำลงมาจากเพดานถ้ำ  ทำให้เกิดประกายระยิบระยับ  ระยะทางจาก หมู่บ้านปางปูเลาะ  ถึงถ้ำประกายเพชร รวม  2 กิโลเมตร เส้นทางถนนจากถ้ำสามารถเดินทางไปถึงอำเภอวังเหนือ  จังหวัดลำปาง
 
6.จุดชมวิวผาแดง    ตั้งอยู่ บ้านผาแดง  หมู่ที่  10 ลักษณะเป็นจุดชมวิวหน้าผาที่สวยงามสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของอำเภอแม่ใจและอำเภอใกล้เคียงได้
 
 
ข้อมูลพื้นฐาน
เทศบาลตำบลศรีถ้อย

4.สภาพทางสังคม การศึกษา - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง (หมู่ 9) - โรงเรียนประถมศึกษา (ขยายโอกาส 2 แห่ง) 4 แห่ง (หมู่ 1, 6, 8, 12) - โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง (หมู่ 9) - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 10 แห่ง (หมู่1, 5, 6, 7, 8, 9, 5. ระบบบริการพื้นฐาน 5.1การคมนาคม สภาพทางคมนาคมที่ใช้ติดต่อกับอำเภอและตำบลอื่นๆลาดยางแล้วทั้งหมด ส่วนถนน ภายในหมู่บ้านยังมีบางส่วนที่ต้องปรับปรุงให้ได้มาตรฐานต่อไป ดังนี้ - ถนนลาดยางเชื่อมจังหวัด 1 สาย - ถนนลาดยางเชื่อมอำเภอ 1 สาย - ถนนลาดยางเชื่อมระหว่างตำบล 4 สาย - ถนนลาดยางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 1 สาย - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล)ในตำบล 58 สาย - ถนนลูกรังในตำบล 17 สาย - ถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่(คสม)ในตำบล 2 สาย - ถนนหินคลุก 39 สาย 5.2 การไฟฟ้า ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลศรีถ้อยมีไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำนวน 10 หมู่บ้าน และหมู่บ้านที่ใช้พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์จำนวน 1 หมู่บ้าน คือบ้านผาแดง หมู่ที่ 10 เป็นหมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่าเย้า 5.3 การโทรคมนาคม - ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 10 แห่ง (หมู่ 1,5 – 9 ,11 -12) - ตู้ไปรษณีย์ 3 แห่ง 6.ระบบเศรษฐกิจ อาชีพ เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบติดเชิงเขา ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตร เช่น ทำสวน ทำนา ในบริเวณที่ราบบริเวณเชิงเขาจะทำสวนลิ้นจี่ เป็นหลัก นอกจากนี้ยังมีประชาชนบางกลุ่มทำงานรับราชการ บริษัท ค้าขาย และรับจ้างทั่วไป หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย - ปั๊มน้ำมันและก๊าซ 3 แห่ง (หมู่ 7,11, 9) - โรงสี,โรงเก็บข้าว 6 แห่ง (หมู่ 6, 7 ,9 ,12) - ร้านอาหาร 3 แห่ง (หมู่ 1,9) - ตลาดสด 1 แห่ง (หมู่ 6) - ร้านซ่อมรถ 10 แห่ง (หมู่1 ,7, 9) - ร้านขายของชำ 21 แห่ง (หมู่ 1,5,6,7,8,12) - ร้านทำกระจก 2 แห่ง (หมู่ 1,11) - โรงรับซื้อลิ้นจี่ 6 แห่ง ( หมู่ 6,8,12) - ร้านขาย-รับซื้อของเก่า 2 แห่ง (หมู่ 1,9 ) - ร้านทำกระดาษ 2 แห่ง (หมู่ 8 ) - ร้านรับซื้อข้าว 1 แห่ง (หมู่ 12) - ร้านขายรถมือสอง 1 แห่ง ( หมู่ 9) - ร้านอ๊อกเชื่อม+กลึง 2 แห่ง ( หมู่ 9) - ล้างอัดฉีด 1 แห่ง ( หมู่ 9) - ร้านบริการจานดาวเทียม 1 แห่ง ( หมู่ 6) - ร้านบริการเงินด่วน 4 แห่ง ( หมู่ 1 ,9 ) - ร้านขายอะไหล่ 2 แห่ง ( หมู่ 7,1) - ตรวจสภาพรถ 1 แห่ง ( หมู่ 1) - ร้านบริการอินเตอร์เน็ต 1 แห่ง ( หมู่ 6 ) - ร้านขายปุ๋ย+ยา 3 แห่ง ( หมู่ 5 ,6,12) - ร้านเสริมสวย 1 แห่ง ( หมู่ 12) - โรงบ่มใบยา 1 แห่ง ( หมู่ 11) - ร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ 1 แห่ง ( หมู่ 12) - ร้านขายวัสดุก่อสร้าง 2 แห่ง ( หมู่ 1) - ร้านทำป้าย 1 แห่ง ( หมู่ 1,10,11, 12 และ13) 7.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม องค์กรทางศาสนา (วัด 2 แห่ง หมู่ที่ 5,6) 7.1 การนับถือศาสนา ร้อยละ 95% นับถือศาสนาพุธ 7.2 ประเพณีและงานประจำปี งานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ การเลี้ยงผีฝาย งานบวงสรวงเจ้าหลวงคำแดง ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ฯลฯ 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น การผลิตน้ำปู การทำไม้กวาด ฯลฯ 7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ลิ้นจี่ มะพร้าวเผา ฯลฯ 8.ทรัพยากรธรรมชาติ 8.1 น้ำ ในเขตเทศบาลตำบลศรีถ้อยมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ ลำน้ำแม่ใจ และแหล่งน้ำที่ได้จัดสร้างขึ้น คือ อ่างเก็บน้ำห้วยชมภู - แม่น้ำ , ลำห้วย 3 สาย (ห้วยแม่ใจ,ห้วยลึก,ห้วยแล้ง) - หนองน้ำ , สระ 5 แห่ง (ห้วยน้ำแหลว,โล๊ะป่าตอง,โล๊ะผักก้านห้วยเคียน,สระ ทต.) แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น - อ่างเก็บน้ำ 1 แห่ง (หมู่ 8) (ห้วยชมภู) - ฝาย 17 แห่ง (หมู่..1,5,6,7,8,9,12) - บ่อน้ำตื้น 282 แห่ง (หมู่1,6,8,9,11,13.) - บ่อน้ำบาดาล 5 แห่ง (หมู่ 6,9,11,12) - ประปาส่วนภูมิภาค 1 แห่ง (หมู่ 1,4,7,9,11) 8.2 ป่าไม้ - ป่าเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวงในพื้นที่ หมู่ที่ 8, 10 , 13 8.3 ภูเขา 8.4 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 1. ทรัพยากรป่าไม้ : ในเขตเทศบาลตำบลศรีถ้อย - ป่าเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวงในพื้นที่ หมู่ที่ 8, 10 , 13 2. ทรัพยากรน้ำ :ในเขตเทศบาลตำบลศรีถ้อยมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ ลำน้ำแม่ใจ และแหล่งน้ำที่ได้จัดสร้างขึ้น คือ อ่างเก็บน้ำห้วยชมภู 3. ถ้ำ - ถ้ำประกายเพชรเป็นถ้ำหินงอกหินย้อย ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 13 9. อื่น ๆ มวลชนจัดตั้ง - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร) จำนวน 85 คน - อาสาสมัครปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน (อปม) จำนวน 11 หมู่บ้าน - อาสาสมัครพัฒนาสังคม (อพม) จำนวน 11 หมู่บ้าน - อาสาสมัครป้องกันปราบปรามยาเสพติด จำนวน 11 หมู่บ้าน - อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย จำนวน 10 คน - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 11 หมู่บ้าน - คณะกรรมการพัฒนาสตรี จำนวน 11 หมู่บ้าน - กลุ่มออมทรัพย์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 11 หมู่บ้าน - กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน จำนวน 11 หมู่บ้าน - กลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน 11 หมู่บ้าน - กลุ่มเยาวชน จำนวน 11 หมู่บ้าน ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 1. การรวมกลุ่มของประชาชน หมู่ที่1 - กลุ่มทำนา 22 คน หมู่ที่5 - กลุ่มข้าวชุมชน 52 คน - กลุ่มทำสวนตำบลศรีถ้อย 133 คน - กลุ่มทำปุ๋ยหมักชีวภาพ 30 คน หมู่ที่6 - กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า 41 คน - กลุ่มปุ๋ยหมักเกษตรพัฒนา 27 คน - กลุ่มทำปุ๋ยหมักชีวภาพ 59 คน - กลุ่มเมล็ดพันธ์ข้าว 30 คน - กลุ่มจักสานผู้สูงอายุ 25 คน หมู่ที่7 - กลุ่มออมทรัพย์สามัคคี 21 คน - กลุ่มเกษตรผู้ผลิต 112 คน - กลุ่มเกษตรทำไร่ศรีถ้อย 100 คน หมู่ที่8 - กลุ่มเพาะเห็ด 22 คน หมู่ที่9 - กลุ่มเกษตรทำนาตำบลศรีถ้อย 30 คน - กลุ่มทำน้ำหมักปุ๋ยชีวภาพ 40 คน หมู่ที่10 - กลุ่มปักผ้า 20 คน - กลุ่มแปรรูปหน่อไม้ 44 คน หมู่ที่11 - กลุ่มกองทุนปุ๋ยอินทรีย์ 49 คน - กลุ่มผลิตน้ำปูบ้านต้นผึ้ง 25 คน - กลุ่มเลี้ยงโคบ้านต้นผึ้ง 28 คน หมู่ที่12 - กลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพ 63 คน - กลุ่มเกษตรทำนารวงทอง 23 คน หมู่ที่13 - กลุ่มผ้าปักมือ 31 คน จุดเด่นของเทศบาลตำบลศรีถ้อย 1. สวนผลไม้ลิ้นจี่ ตำบลศรีถ้อย มีพื้นที่ปลูกลิ้นจี่ 6,702 ไร่ ลักษณะเด่นของลิ้นจีตำบลศรีถ้อยมีรสหวานฉ่ำ ปัจจุบันตำบลศรีถ้อย เป็นจุดรับซื้อลิ้นจี่ที่สำคัญแห่งหนึ่ง 2. หมู่บ้านชาวไทยภูเขา ปางปูเลาะ – ผาแดง เป็นหมู่บ้านชาวไทยภูเขา หมู่ที่ 13, 10 ตำบลศรีถ้อย มีการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่า มีภูมิทัศน์สวยงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และมีที่พัก(Home stay)สำหรับนักท่องเที่ยวศึกษาวิถีชีวิตชนเผ่า 3. ลานค้าชุมชนสองข้างถนน ตั้งอยู่สองข้างถนนสายพหลโยธินแม่ใจ – เชียงราย ในเขตตำบลศรีถ้อย หมู่ที่ 1,11,7,,9 เป็นร้านค้าชุมชนที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้านและ ผลไม้ตามฤดูกาล 4. อ่างเก็บน้ำห้วยชมภู เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กเป็นลักษณะน้ำซึมน้ำซับมีทิวทัศน์ โดยรอบสวยงาม มีน้ำสำหรับทำการเกษตรตลอดปี ตั้งอยู่ หมู่ 6,8 5. ถ้ำประกายเพชร ตั้งอยู่ บ้านปางปูเลาะ หมู่ที่ 13 ลักษณะถ้ำเป็นหินงอกหินย้อย และมีหยดน้ำลงมาจากเพดานถ้ำ ทำให้เกิดประกายระยิบระยับ ระยะทางจาก หมู่บ้านปางปูเลาะ ถึงถ้ำประกายเพชร รวม 2 กิโลเมตร เส้นทางถนนจากถ้ำสามารถเดินทางไปถึงอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 6.จุดชมวิวผาแดง ตั้งอยู่ บ้านผาแดง หมู่ที่ 10 ลักษณะเป็นจุดชมวิวหน้าผาที่สวยงามสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของอำเภอแม่ใจและอำเภอใกล้เคียงได้ add_file/ส่นที่1.doc
เทศบาลตำบลศรีถ้อย

รอปรับปรุง
เทศบาลตำบลศรีถ้อย

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ เทศบาลตำบลศรีถ้อย ---------------------------------- เทศบาลตำบลศรีถ้อย ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และ มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2555 1. ด้านกายภาพ 1.1 ที่ตั้ง เทศบาลตำบลศรีถ้อย ตั้งอยู่เลขที่ 245 หมู่ที่ 9 บ้านสันติสุข ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา อยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอแม่ใจ ห่างจากตัวอำเภอแม่ใจประมาณ 700 เมตร 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบติดเชิงเขา บางส่วนเป็นภูเขาสูงมีเทือกเขาผีปันน้ำอยู่ทางทิศตะวันตก ซึ่งเป็นต้นกำเนิดแหล่งน้ำธรรมชาติ 1 สาย คือ ลำน้ำแม่ใจ มีพื้นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำนาและมีพื้นที่ราบติดเชิงเขาเหมาะแก่การทำสวนลิ้นจี่ 1.3 ลักษณะภูมออากาศ มี 3 ฤดู ( ร้อน, ฝน, หนาว ) 1.4 ลักษณะของดิน ดินร่วน ซุย ลักษณะของแหล่งน้ำ ตามเขื่อนกั้นน้ำ ห้วย หนอง คลอง บึง ลักษณะของป่าไม้ ป่าเบญจพรรณ 2. ด้านการเมืองการปกครอง 2.1 เขตการปกครอง - ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลเจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา - ทิศใต้ ติดกับ ตำบลแม่สุกและตำบลแม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา - ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลบ้านเหล่าและ ตำบลแม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา - ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลวังแก้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง เนื้อที่ เทศบาลตำบลศรีถ้อยมีเนื้อที่ทั้งหมด 61.24 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 38,274 ไร่ 2.2 การเลือกตั้ง การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง คือ ระบบการปกครองท้องถิ่นที่เปิดโอกาสให้ ประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ สามารถเลือกตั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน เขตท้องถิ่นของตนได้โดยตรง การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง มีสาระสำคัญดังต่อไปนี้ 1. ผู้บริหารท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่นโดยตรง 2. ฝ่ายบริหารท้องถิ่น กับ ฝ่ายสภาท้องถิ่น แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน กล่าวคือ ผู้บริหารท้องถิ่นไม่มีอำนาจในการยุบสภาท้องถิ่น และสภาท้องถิ่นไม่มีอำนาจในการลงมติไม่ไว้วางใจผู้บริหารท้องถิ่น 3. ผู้บริหารท้องถิ่นมีวาระในการดำรงตำแหน่งที่แน่นอนชัดเจน และไม่ขึ้นอยู่กับวาระของสภาท้องถิ่น 4. คณะผู้บริหารท้องถิ่น (นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี) จะเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นด้วยมิได้ 3. ประชากร จำนวนหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ มีทั้งหมด 11 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านในเขต ทต. เต็มพื้นที่ทั้งหมู่บ้านมี 7 หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 - บ้านป่าสัก หมู่ที่ 6 - บ้านทุ่งป่าข่า หมู่ที่ 8 - บ้านท่าต้นหาด หมู่ที่ 9 - บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 - บ้านผาแดง หมู่ที่ 12 - บ้านป่าสักสามัคคี หมู่ที่ 13 - บ้านปางปูเลาะ หมู่บ้านในเขต ทต. มีพื้นที่บางส่วน มี 4 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - บ้านต้นแก หมู่ที่ 4 - บ้านแม่ใจหางบ้าน หมู่ที่ 7 - บ้านขัวตาด หมู่ที่ 11 - บ้านต้นผึ้ง ท้องถิ่นอื่นในตำบล จำนวนเทศบาล 1 แห่ง คือ เทศบาลตำบลแม่ใจ
เทศบาลตำบลศรีถ้อย

ส่วนที่ 1

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ

เทศบาลตำบลศรีถ้อย

----------------------------------

  เทศบาลตำบลศรีถ้อย  ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และ มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2555

1. ด้านกายภาพ

1.1 ที่ตั้ง

เทศบาลตำบลศรีถ้อย  ตั้งอยู่เลขที่ 245 หมู่ที่  9  บ้านสันติสุข  ต.ศรีถ้อย  อ.แม่ใจ   จ.พะเยา อยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอแม่ใจ ห่างจากตัวอำเภอแม่ใจประมาณ  700  เมตร 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบติดเชิงเขา  บางส่วนเป็นภูเขาสูงมีเทือกเขาผีปันน้ำอยู่ทางทิศตะวันตก  ซึ่งเป็นต้นกำเนิดแหล่งน้ำธรรมชาติ 1 สาย คือ ลำน้ำแม่ใจ มีพื้นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำนาและมีพื้นที่ราบติดเชิงเขาเหมาะแก่การทำสวนลิ้นจี่

1.3 ลักษณะภูมออากาศ    มี 3 ฤดู  ( ร้อน, ฝน, หนาว )

1.4      ลักษณะของดิน       ดินร่วน ซุย

          ลักษณะของแหล่งน้ำ  ตามเขื่อนกั้นน้ำ ห้วย หนอง คลอง บึง

          ลักษณะของป่าไม้    ป่าเบญจพรรณ

2. ด้านการเมืองการปกครอง

2.1 เขตการปกครอง

- ทิศเหนือ          ติดกับ      ตำบลเจริญราษฎร์  อ.แม่ใจ  จ.พะเยา

- ทิศใต้                ติดกับ      ตำบลแม่สุกและตำบลแม่ใจ  อ.แม่ใจ  จ.พะเยา

- ทิศตะวันออก      ติดกับ      ตำบลบ้านเหล่าและ ตำบลแม่ใจ  อ.แม่ใจ จ.พะเยา

- ทิศตะวันตก        ติดกับ      ตำบลวังแก้ว   อ.วังเหนือ  จ.ลำปาง

เนื้อที่  เทศบาลตำบลศรีถ้อยมีเนื้อที่ทั้งหมด  61.24   ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ   38,274  ไร่

 2.2 การเลือกตั้ง การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง คือ ระบบการปกครองท้องถิ่นที่เปิดโอกาสให้ ประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ สามารถเลือกตั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน เขตท้องถิ่นของตนได้โดยตรง
 
การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง มีสาระสำคัญดังต่อไปนี้
     1. ผู้บริหารท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่นโดยตรง
     2. ฝ่ายบริหารท้องถิ่น กับ ฝ่ายสภาท้องถิ่น แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน กล่าวคือ ผู้บริหารท้องถิ่นไม่มีอำนาจในการยุบสภาท้องถิ่น และสภาท้องถิ่นไม่มีอำนาจในการลงมติไม่ไว้วางใจผู้บริหารท้องถิ่น
     3. ผู้บริหารท้องถิ่นมีวาระในการดำรงตำแหน่งที่แน่นอนชัดเจน และไม่ขึ้นอยู่กับวาระของสภาท้องถิ่น
     4. คณะผู้บริหารท้องถิ่น (นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี) จะเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นด้วยมิได้
 
3. ประชากร
จำนวนหมู่บ้าน 
      ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  มีทั้งหมด 11  หมู่บ้าน   คือ
หมู่บ้านในเขต ทต. เต็มพื้นที่ทั้งหมู่บ้านมี  7   หมู่บ้าน  
หมู่ที่   5    - บ้านป่าสัก 
หมู่ที่   6     - บ้านทุ่งป่าข่า
หมู่ที่   8        - บ้านท่าต้นหาด
หมู่ที่   9        -       บ้านสันติสุข
หมู่ที่  10      -       บ้านผาแดง
หมู่ที่  12      - บ้านป่าสักสามัคคี
หมู่ที่  13        - บ้านปางปูเลาะ
หมู่บ้านในเขต ทต.  มีพื้นที่บางส่วน   มี    4   หมู่บ้าน  
หมู่ที่  1        -       บ้านต้นแก        
หมู่ที่  4        -       บ้านแม่ใจหางบ้าน
หมู่ที่  7        -       บ้านขัวตาด
หมู่ที่  11        -       บ้านต้นผึ้ง
ท้องถิ่นอื่นในตำบล
จำนวนเทศบาล  1  แห่ง  คือ  เทศบาลตำบลแม่ใจ
 
 
 ที่มา  สำนักงานทะเบียนอำเภอแม่ใจ  ข้อมูล  เดือน มกราคม   พ.ศ.2562 
 
4.สภาพทางสังคม
 การศึกษา  
 -   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                       1       แห่ง  (หมู่ 9)
-   โรงเรียนประถมศึกษา (ขยายโอกาส 2 แห่ง)  4      แห่ง  (หมู่ 1, 6, 8, 12)
-   โรงเรียนมัธยมศึกษา                                     1       แห่ง  (หมู่ 9)
-   ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน         10      แห่ง (หมู่1, 5, 6, 7, 8, 9,
 
5. ระบบบริการพื้นฐาน
5.1การคมนาคม
สภาพทางคมนาคมที่ใช้ติดต่อกับอำเภอและตำบลอื่นๆลาดยางแล้วทั้งหมด  ส่วนถนน
ภายในหมู่บ้านยังมีบางส่วนที่ต้องปรับปรุงให้ได้มาตรฐานต่อไป  ดังนี้
-   ถนนลาดยางเชื่อมจังหวัด               1       สาย
-   ถนนลาดยางเชื่อมอำเภอ                       1       สาย
-   ถนนลาดยางเชื่อมระหว่างตำบล                4      สาย
-   ถนนลาดยางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน              1       สาย
-   ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล)ในตำบล    58     สาย
-   ถนนลูกรังในตำบล       17     สาย
-   ถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่(คสม)ในตำบล      2      สาย
-   ถนนหินคลุก              39     สาย
 
5.2 การไฟฟ้า
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลศรีถ้อยมีไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำนวน  10  หมู่บ้าน และหมู่บ้านที่ใช้พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์จำนวน  1  หมู่บ้าน  คือบ้านผาแดง หมู่ที่ 10 เป็นหมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่าเย้า
 
5.3 การโทรคมนาคม
-    ตู้โทรศัพท์สาธารณะ         10        แห่ง  (หมู่  1,5 – 9 ,11 -12)
-    ตู้ไปรษณีย์                        3         แห่ง   
 
6.ระบบเศรษฐกิจ
อาชีพ
เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบติดเชิงเขา ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตร  เช่น  ทำสวน  ทำนา   ในบริเวณที่ราบบริเวณเชิงเขาจะทำสวนลิ้นจี่ เป็นหลัก    นอกจากนี้ยังมีประชาชนบางกลุ่มทำงานรับราชการ  บริษัท  ค้าขาย  และรับจ้างทั่วไป
หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย
-   ปั๊มน้ำมันและก๊าซ            3           แห่ง  (หมู่  7,11, 9)
-   โรงสี,โรงเก็บข้าว                      6           แห่ง (หมู่  6, 7 ,9 ,12)
-   ร้านอาหาร         3           แห่ง  (หมู่   1,9)
-   ตลาดสด 1            แห่ง  (หมู่ 6)
-   ร้านซ่อมรถ 10          แห่ง  (หมู่1 ,7, 9)
-   ร้านขายของชำ 21          แห่ง  (หมู่ 1,5,6,7,8,12)
-   ร้านทำกระจก 2      แห่ง  (หมู่  1,11)
-   โรงรับซื้อลิ้นจี่ 6           แห่ง  ( หมู่  6,8,12)
-   ร้านขาย-รับซื้อของเก่า         2      แห่ง  (หมู่  1,9 )
-   ร้านทำกระดาษ             2           แห่ง  (หมู่  8 )
-   ร้านรับซื้อข้าว 1            แห่ง  (หมู่ 12)
-   ร้านขายรถมือสอง 1      แห่ง  ( หมู่ 9)
-   ร้านอ๊อกเชื่อม+กลึง         2      แห่ง  ( หมู่ 9)
-    ล้างอัดฉีด 1      แห่ง  ( หมู่ 9)
-   ร้านบริการจานดาวเทียม 1      แห่ง  ( หมู่ 6)
-   ร้านบริการเงินด่วน 4      แห่ง  ( หมู่ 1 ,9 )
-   ร้านขายอะไหล่ 2      แห่ง  ( หมู่ 7,1)
-   ตรวจสภาพรถ 1      แห่ง  ( หมู่ 1)
-   ร้านบริการอินเตอร์เน็ต 1      แห่ง  ( หมู่ 6 )
-   ร้านขายปุ๋ย+ยา 3      แห่ง  ( หมู่ 5 ,6,12)
-   ร้านเสริมสวย 1      แห่ง  ( หมู่ 12)
-   โรงบ่มใบยา 1            แห่ง  ( หมู่ 11)
-   ร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ 1            แห่ง  ( หมู่ 12)
-   ร้านขายวัสดุก่อสร้าง        2      แห่ง  ( หมู่ 1)
-   ร้านทำป้าย 1      แห่ง  ( หมู่ 1,10,11, 12  และ13)
 
7.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
องค์กรทางศาสนา     (วัด  2  แห่ง  หมู่ที่ 5,6)
7.1 การนับถือศาสนา ร้อยละ 95% นับถือศาสนาพุธ
7.2 ประเพณีและงานประจำปี  งานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ  การเลี้ยงผีฝาย  งานบวงสรวงเจ้าหลวงคำแดง  ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ฯลฯ
7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น การผลิตน้ำปู  การทำไม้กวาด ฯลฯ
7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก  ลิ้นจี่  มะพร้าวเผา ฯลฯ
 
8.ทรัพยากรธรรมชาติ
 8.1 น้ำ
 ในเขตเทศบาลตำบลศรีถ้อยมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ  ได้แก่   ลำน้ำแม่ใจ  และแหล่งน้ำที่ได้จัดสร้างขึ้น  คือ  อ่างเก็บน้ำห้วยชมภู
-    แม่น้ำ , ลำห้วย   3         สาย  (ห้วยแม่ใจ,ห้วยลึก,ห้วยแล้ง)
-    หนองน้ำ , สระ          5         แห่ง (ห้วยน้ำแหลว,โล๊ะป่าตอง,โล๊ะผักก้านห้วยเคียน,สระ ทต.) 
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
-   อ่างเก็บน้ำ                   1          แห่ง  (หมู่ 8) (ห้วยชมภู)
-   ฝาย   17        แห่ง  (หมู่..1,5,6,7,8,9,12)
  -  บ่อน้ำตื้น                 282       แห่ง  (หมู่1,6,8,9,11,13.)
-   บ่อน้ำบาดาล            5        แห่ง  (หมู่ 6,9,11,12)
-   ประปาส่วนภูมิภาค    1         แห่ง   (หมู่  1,4,7,9,11)                              
 8.2 ป่าไม้
-   ป่าเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวงในพื้นที่  หมู่ที่  8, 10 , 13
 8.3  ภูเขา
 8.4  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
1. ทรัพยากรป่าไม้  :  ในเขตเทศบาลตำบลศรีถ้อย     
 - ป่าเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวงในพื้นที่  หมู่ที่  8, 10 , 13
2. ทรัพยากรน้ำ   :ในเขตเทศบาลตำบลศรีถ้อยมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ  ได้แก่   ลำน้ำแม่ใจ  และแหล่งน้ำที่ได้จัดสร้างขึ้น  คือ  อ่างเก็บน้ำห้วยชมภู
    3.  ถ้ำ 
 - ถ้ำประกายเพชรเป็นถ้ำหินงอกหินย้อย  ในเขตพื้นที่หมู่ที่  13 
 
9. อื่น ๆ
มวลชนจัดตั้ง
-  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร)   จำนวน     85    คน
-  อาสาสมัครปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน  (อปม)  จำนวน      11     หมู่บ้าน
-  อาสาสมัครพัฒนาสังคม (อพม)                       จำนวน     11     หมู่บ้าน
-  อาสาสมัครป้องกันปราบปรามยาเสพติด   จำนวน     11     หมู่บ้าน
-   อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย                                   จำนวน     10    คน 
-  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน           จำนวน     11     หมู่บ้าน
-  คณะกรรมการพัฒนาสตรี                           จำนวน     11     หมู่บ้าน
-  กลุ่มออมทรัพย์ประจำหมู่บ้าน                   จำนวน     11     หมู่บ้าน
-   กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน                                   จำนวน     11     หมู่บ้าน
-   กลุ่มผู้สูงอายุ                                           จำนวน     11     หมู่บ้าน
-  กลุ่มเยาวชน                                                   จำนวน     11     หมู่บ้าน
 
 ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
1. การรวมกลุ่มของประชาชน
หมู่ที่1 -  กลุ่มทำนา 22 คน
หมู่ที่5 -  กลุ่มข้าวชุมชน 52 คน
        -  กลุ่มทำสวนตำบลศรีถ้อย 133 คน
        -  กลุ่มทำปุ๋ยหมักชีวภาพ          30 คน
 หมู่ที่6 -   กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า 41 คน  
        -   กลุ่มปุ๋ยหมักเกษตรพัฒนา 27 คน
        -   กลุ่มทำปุ๋ยหมักชีวภาพ 59 คน
        -   กลุ่มเมล็ดพันธ์ข้าว 30 คน
        -   กลุ่มจักสานผู้สูงอายุ 25 คน
หมู่ที่7 -   กลุ่มออมทรัพย์สามัคคี 21     คน
        -   กลุ่มเกษตรผู้ผลิต 112 คน  
        -   กลุ่มเกษตรทำไร่ศรีถ้อย 100 คน 
หมู่ที่8 -   กลุ่มเพาะเห็ด 22 คน  
หมู่ที่9 -   กลุ่มเกษตรทำนาตำบลศรีถ้อย 30 คน  
        -   กลุ่มทำน้ำหมักปุ๋ยชีวภาพ 40 คน
หมู่ที่10 -   กลุ่มปักผ้า 20 คน
        -   กลุ่มแปรรูปหน่อไม้ 44 คน
หมู่ที่11 -  กลุ่มกองทุนปุ๋ยอินทรีย์ 49 คน
        -   กลุ่มผลิตน้ำปูบ้านต้นผึ้ง 25 คน
        -   กลุ่มเลี้ยงโคบ้านต้นผึ้ง 28 คน
หมู่ที่12 -  กลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพ 63 คน 
        -  กลุ่มเกษตรทำนารวงทอง 23 คน
หมู่ที่13 -  กลุ่มผ้าปักมือ 31 คน
 
จุดเด่นของเทศบาลตำบลศรีถ้อย   
1. สวนผลไม้ลิ้นจี่ ตำบลศรีถ้อย มีพื้นที่ปลูกลิ้นจี่  6,702  ไร่  ลักษณะเด่นของลิ้นจีตำบลศรีถ้อยมีรสหวานฉ่ำ  ปัจจุบันตำบลศรีถ้อย   เป็นจุดรับซื้อลิ้นจี่ที่สำคัญแห่งหนึ่ง
 
2. หมู่บ้านชาวไทยภูเขา  ปางปูเลาะ – ผาแดง  เป็นหมู่บ้านชาวไทยภูเขา หมู่ที่ 13, 10 ตำบลศรีถ้อย  มีการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่า มีภูมิทัศน์สวยงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และมีที่พัก(Home stay)สำหรับนักท่องเที่ยวศึกษาวิถีชีวิตชนเผ่า
 
3. ลานค้าชุมชนสองข้างถนน  ตั้งอยู่สองข้างถนนสายพหลโยธินแม่ใจ – เชียงราย ในเขตตำบลศรีถ้อย  หมู่ที่ 1,11,7,,9  เป็นร้านค้าชุมชนที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้านและ  ผลไม้ตามฤดูกาล
 
4. อ่างเก็บน้ำห้วยชมภู เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กเป็นลักษณะน้ำซึมน้ำซับมีทิวทัศน์  โดยรอบสวยงาม มีน้ำสำหรับทำการเกษตรตลอดปี ตั้งอยู่ หมู่ 6,8
 
5. ถ้ำประกายเพชร  ตั้งอยู่ บ้านปางปูเลาะ  หมู่ที่  13  ลักษณะถ้ำเป็นหินงอกหินย้อย  และมีหยดน้ำลงมาจากเพดานถ้ำ  ทำให้เกิดประกายระยิบระยับ  ระยะทางจาก หมู่บ้านปางปูเลาะ  ถึงถ้ำประกายเพชร รวม  2 กิโลเมตร เส้นทางถนนจากถ้ำสามารถเดินทางไปถึงอำเภอวังเหนือ  จังหวัดลำปาง
 
6.จุดชมวิวผาแดง    ตั้งอยู่ บ้านผาแดง  หมู่ที่  10 ลักษณะเป็นจุดชมวิวหน้าผาที่สวยงามสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของอำเภอแม่ใจและอำเภอใกล้เคียงได้
 
 
place ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว
photo ประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลศรีถ้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview80
photo ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ สวนลิ้นจี่ ปางปูเลาะ อ.แม่ใจ จ.พะเยา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview102
insert_drive_file แหล่งท่องเที่ยวตำบลศรีถ้อยและพื้นที่ใกล้เคียง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview87
photo สถานที่ท่องเที่ยว และ ข้อมูลท่องเที่ยวตำบลศรีถ้อยและพื้นที่ใกล้เคียง (ภาพรวมทริป ปางปูเลาะ-ผาแดง-ป่าเมี่ยง) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview125
insert_drive_file สถานที่ท่องเทียวและผลิตภัณฑ์ ทต.ศรีถ้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview219

check_circle คำขวัญตำบลศรีถ้อย
คำขวัญ
พระเจ้าองค์ดำลือชื่อ นับถือเจ้าหลวงคำแดง แหล่งวัฒนธรรมชาวเขา มะพร้าวเผารสดี ชิมลิ้นจี่หวานฉ่ำ ชมถ้ำประกายเพชร น้ำผลไม้รสเด็ด สวนเกษตรห้วยชมพู ผลิตน้ำปูจากทุ่งนา ข้าวกล้องมีคุณค่า คือภูมิปัญญาตำบลศรีถ้อย

ดาวน์โหลดไฟล์× เทศบาลตำบลศรีถ้อย