info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 054-499-679 โทรสาร 054-499-680

เทศบาลตำบลศรีถ้อย
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 368
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
photo นำบุคลากรของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ โควิด 19 บริเวณห้องพักเดอะฟินโฮมสเตย์ และโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
photo นำบุคลากรของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยและได้ติดป้ายห้ามทิ้งขยะในบริเวณดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 4 คน
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
photo โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์และภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
photo นำบุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก การป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และแผนการฉีดวัคซีน covid-19 เชิงรุกในพื้นที่ตำบลศรีถ้อย
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
photo รับมอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 จากมูลนิธิปอเต็กตึ้ง เพื่อมอบเป็นของขวัญ จำนวน 333 ชุด ให้แก่ เด็กนักเรียนในพื้นที่ตำบลศรีถ้อย จำนวน 4 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีถ้อย เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
photo เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยของสถานประกอบการ covid free setting สำหรับผู้ประกอบการตลาดนัด พ่อค้าแม่ค้า ผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านขายของชำ ในพื้นที่บ้านขัวตาด หมู่ที่ 7 และบ้านสันติสุข หมู่ที่ 9 ตำบลศรีถ้อย
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
photo จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยและมอบของขวัญให้เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งป่าข่า หมู่ที่ 6 ตำบลศรีถ้อย เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
photo นำบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย จำนวน 18 คน ตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธี (ATK) ก่อนปฏิบัติงานหลังเทศกาลปีใหม่ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในองค์กร และสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้มารับบริการ ผลการตรวจมีผลเป็นลบ (ไม่พบเชื้อ) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
photo เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา 8 มกราคม 2565 นำเจ้าหน้าที่ติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ ฯ และประดับธงชาติธงคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ร. และภาพระบายสีแสดงร่วมกับผ้าระบายสีขาว บริเวณรั้วอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีถ้อย เพื่อแสดงความจงรักภักดี ในระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
photo ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณโรงอาหาร ห้องเรียน ห้องน้ำ อาคารเรียนในโรงเรียนตามฝันแม่ใจ เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2565
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
photo เทศบาลตำบลศรีถ้อย ให้การต้อนรับนางวันเพ็ญ อนุมาวัฒนากุล ตำแหน่งนักพัฒนาการเด็กและนางศิริพร พรหมแสน นักสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดพะเยา เนื่องในโอกาสเดินทางมามอบนมผงสำหรับเด็กเล็กในครอบครัวยากจน จำนวน 7 ราย เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว ณ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีถ้อย
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
photo กิจกรรมแข่งขันเรือนกยูง 12 ฝีพาย ณ ท่าเรือหนองเล็งทราย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
photo ประกาศเทศบาลตำบลศรีถ้อย เรื่อง การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
photo พิธีบวงสรวงเรือพายหัวนกยูง หางนกยูง ณ ท่าเรือหนองเล็งทราย ตำบลศรีถ้อย เพื่อความเป็นศิริมงคล และเป็นการประชาสัมพันธ์และเพื่อเตรีนมความพร้อมในการแข่งขันเรือพายหัวนกยูง หางนกยูง ในวันเสาร์ ที่ 25 ธันวาคม นี้ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลศรีถ้อย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(เพิ่มเติม) ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
photo ออกเยี่ยมและมอบถุงยังชีพ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก้ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบาง รับผลกระทบจากสถานการ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่บ้านผาแดง หมู่ที่ 10 และบ้านบางปูเลาะ หมู่ที่ 13 ต.ศรีถ้อย จำนวน 6 ราย poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
photo รณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รณรงค์เชิญชวนพ่อค้าแม่ค้า ผู้ประกอบกิจการร้านอาหารและประชาชนในพื้นที่บ้านป่าสักสามัคคี หมู่ที่ 12 ตำบลศรีถ้อย ให้ไปฉีดวัคซีนให้ได้ร้อยละ 70 ของประชากรในพื้นที่ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งที่ จำนวนทั้งสิ้น 12 คน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
photo คณะผู้บริหาร และผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นตัวแทนของเทศบาลตำบลศรีถ้อยได้เข้ารับมอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงินรวมของเทศบาลตำบลศรีถ้อย (ครั้งที่ 1) งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 1) เดือนตุลาคม 2564 ถึง ธันวาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
1 - 20 (ทั้งหมด 156 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย
นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลศรีถ้อย
folder แถลงนโยบายนายกเทศมนตรี


× เทศบาลตำบลศรีถ้อย