เทศบาลตำบลศรีถ้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3
photo ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมงาน แอ่วพะเยา Amazing ยิ่งกว่าเดิม หนาวนี้ที่แม่ใจ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07.30 น. ณ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 13
photo ประชาสัมพันธ์ กองการศึกษา ฉบับที่ 24 กิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม (กิจกรรมวันลอยกระทง) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีถ้อย
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ปก. ถึง ชก. 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12
photo ประชาสัมพันธ์ พระพุทธรูป ประจำวัดต่างๆ ของ ตำบลศรีถ้อย ดังนี้ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 19
photo ประชาสัมพันธ์ กองการศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่23 ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีถ้อย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ให้แก่คณะครู นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด้กเล็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 14
photo คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจากหมู่บ้านในพื้นที่เทศบาลตำบลศรีถ้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 16
photo ประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุขฯ ฉบับที่ 104 จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพชุมชน สำหรับการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่เทศบาลตำบลศรีถ้อย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 18
photo ประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุขฯ ฉบับที่ 103 ร่วมกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ระบบบริหารงาน และการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรีถ้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 16
photo ประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุขฯ ฉบับที่ 101 นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่กองช่าง ร่วมกิจกรรมดังนี้ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 23
photo ประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุขฯ ฉบับที่ 102 ร่วมประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 19
photo ประชาสัมพันธ์ จาก นางสาว ดวงเดือน อุทธโยธา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย (ส.ท.ตำบลศรีถ้อย) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 30
photo ประชาสัมพันธ์ กองการศึกษา ปีที่3 ฉบับที่ 22 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการป้องกันโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 25
photo ประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลฯ ฉบับที่ 23 เข้าร่วมรับรางวัลพิธีมอบรางวัลคุณธรรมอวอร์ด ประจำปี 2564 จัดโดย ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ณ หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ถนนเทียมร่วมมิตร กรุงเทพฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 31
photo ประชาสัมพันธ์ กองช่าง ฉบับที่ 28 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค ปรับปรุง ระบบประปาภูเขาบ้านปางปูเลาะ หมู่ที่ 13 ตำบลศรีถ้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 25
photo ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกรางวัลคุณธรรมอวอร์ด ประจำปี 2564 ประเภทชุมชนและองค์กร poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 145
photo ประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุขฯ ฉบับที่ 100 ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันยาเสพติด เดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนและเด็กนักเรียนได้มีความรู้และห่างไกลยาเสพติด และการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกที่มียุงลายเป็นภาหะ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 27
photo ประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลฯ ฉบับที่ 22 เข้าร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่ต้นน้ำ ซึ่งเทศบาลตำบลศรีถ้อยร่วมกับสภาองค์กรชุมชนตำบลศรีถ้อย ได้รับการสนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 29
photo ประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุขฯ ฉบับที่ 99 ดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกตามเกณฑ์ 0-1-7 ในการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายที่เป็นพาหะของการระบาดไข้เลือดออก และใส่ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ทรายอะเบท) ในภาชนะที่มีน้ำขังเพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของไข้เลือดออก poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 29
1 - 20 (ทั้งหมด 289 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


× เทศบาลตำบลศรีถ้อย