info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 054-499-679 โทรสาร 054-499-680

เทศบาลตำบลศรีถ้อย
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 102
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลศรีถ้อย เรื่อง กำหนดการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1 |
photo เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนในครอบครัว กิจกรรมส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัวต้นแบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัวต้นแบบ
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
photo วันที่ 1-7 ตุลาคม พ.ศ.2564 มอบหมายให้ สิบเอกณัฐพงษ์ วงค์พิใจ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และทีม ปภ. ทต.ศรีถ้อย ออกปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนผู้ป่วยฉุกเฉิน,ผู้ด้อยโอกาส,ผู้ประสบสาธารณภัย
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
photo ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ 8 พะเยา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระเยา และรับฟังการประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้งานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2564
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
photo เข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลศรีถ้อยเพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาจังหวัดต้นแบบเพื่อการสนับสนุนสุขภาวะเด็กและเยาวชนและครอบครัวในชุมชน
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
photo แนะนำการใช้ และมอบชุดของเล่นส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้และจินตนาการสำหรับเด็ก 0-3 ปี ตามโครงการส่งเสริมสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัวในชุมชน จำนวน 25 ชุด poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
photo เข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลศรีถ้อยเพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาจังหวัดต้นแบบเพื่อการสนับสนุนสุขภาวะเด็กและเยาวชนและครอบครัวในชุมชน
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
photo จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออก และการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่เทศบาลตำบลศรีถ้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
photo เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีถ้อย (ชุดใหม่) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีถ้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
photo ดำเนินการโครงการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะด้านอารมณ์ สังคม ปัญญา และดนตรีบำบัด เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 20 คน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
photo มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาส จำนวน 15 ทุน และมอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาส จำนวน 10 ราย
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
photo รับมอบ เตียงสนามพับได้ และมุ้ง จำนวน 1 หลัง จากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 9 ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา สำหรับช่วยเหลือผู้กักกันตัว และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่คณะทำงานและเจ้าหน้าที่
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
photo เข้าร่วมโครงการเยาวชนจิตอาสาช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสเพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้คุณค่าในตัวเอง รู้จักเสียสละเพื่อส่วนร่วมและพลังเยาวชนจิตอาสา
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
photo ประชุมคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลตำบลศรีถ้อย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีถ้อย (ห้องประชุม 1) อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
photo ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและสำรวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ หมู่ที่6 หมู่ที่8 หมู่ที่9 หมู่ที่11 หมู่ที่12 รวม 12 ราย เพื่อขอรับการช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
photo เทศบาลตำบลศรีถ้อยได้รับมอบ กาแฟ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และน้ำดื่ม จากกิ่งกาชาดอำเภอแม่ใจ นำโดยนางชุติกาญจน์ จันธิมา นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่ใจ ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
photo เทศบาลตำบลศรีถ้อยได้รับมอบ ขนม แกแฟ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เครื่องดื่มชูกำลัง และน้ำดื่ม จากร้านน้องเนเน่ ส้มตำ สเต็ก กาแฟสด พร้อมครอบครัว เพื่อนพ้องน้องพี่ สำหรับช่วยเหลือผู้กักตัว poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
photo เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุเทศบาลตำบลศรีถ้อย ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอายุผู้สูงอายุตำบลศรีถ้อยบ้านป่าสักสามัคคี ม.12 อำเภอแม่ใจ โดยการสนับสนุนงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลศรีถ้อย
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
photo ทต.ศรีถ้อยและจิตอาสาในพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยาลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและพ่อแม่เด็กเยาวชน และสำรวจข้อมูลเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินสงเคราะห์
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
photo ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย และนายสมบูรณ์ หลวงบุญมี ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย เข้าร่วมประชุมประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลศรีถ้อย ครั้งที่3/2564
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
1 - 20 (ทั้งหมด 135 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย
นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลศรีถ้อย
folder แถลงนโยบายนายกเทศมนตรี