info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 054-499-679 โทรสาร 054-499-680

เทศบาลตำบลศรีถ้อย
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 245
เดือนนี้ 7,108
เดือนที่แล้ว 12,852
ทั้งหมด 54,606

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ขนเตียงนอนของโรงเรียนเจริญใจ ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา จำนวน 12 หลัง สำหรับใช้ในสถานกักกันโรคแห่งรัฐ ระดับตำบล/ชุมชน ณ วัดโพธาราม หมู่ที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
photo สำรวจอาคารสถานที่ สำหรับใช้เป็นสถานที่กักกันโรคแห่งรัฐ ระดับตำบล/ชุมชน ของเทศบาลตำบลศรีถ้อย ณ วัดโพธาราม หมู่ที่ 2 ตำบลศรีถ้อย
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1 |
photo ประชุมหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลตำบลศรีถ้อย เพื่อเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร อาคารสถานที่ งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ณ วัดโพธาราม หมู่ที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
photo ศึกษาดูงานการบริหารจัดการ สถานที่กักกันโรคแห่งรัฐ ระดับอำเภอ ของอำเภอแม่ใจ ณ โรงแรมเอ็ม ที รีสอร์ท ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
photo ตรวจเยี่ยมนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีถ้อย โดยได้นำอาหารเสริม(นม) และใบงานให้กับเด็ก จำนวน 8 คน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ (COVID-19)
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ แจ้งรายนามคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลศรีถ้อย ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และเลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
photo กิจกรรมอบรมให้ความรู้ถอดบทเรียน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสิ่งแวดล้อม และ กิจกรรมปลูกป่า ณ พื้นที่ป่าทวงคืน ป่าห้วยเคียน
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2564 ถึง เดือน ม
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1 |
photo มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในการปฏิบัติตัวแก่บุคลากรเทศบาลตำบลศรีถ้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดระยะเวลาการชำระะภาษี ตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
photo ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย และนายสมบูรณ์ หลวงบุญมีปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย ให้การต้อนรับ นายวิจิตร วงศ์ชัยผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
photo ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย และนายสมบูรณ์ หลวงบุญมี ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย ให้การต้อนรับ นางสาวสุคนธา เหล่าศิริไพศาลวัฒนา และคณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
photo เทศบาลตำบลศรีถ้อย ดำเนินการ กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี (3 มิถุนายน 2564) โดยการประดับพระฉายาลักษณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลศรีถ้อย เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19 ) ในพื้นที่เทศบาลตำบลศรีถ้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลศรีถ้อย เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บูรณาการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เทศบาลตำบลศรีถ้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file คำแถลงนโยบาย ของดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file ประกาศ เทศบาลตำบลศรีถ้อย เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
photo ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีถ้อย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
photo ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลศรีถ้อย กองสาธารณสุขฯ ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
1 - 20 (ทั้งหมด 92 รายการ) 1 2 3 4 5
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย
นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลศรีถ้อย
folder แถลงนโยบายนายกเทศมนตรี