เทศบาลตำบลศรีถ้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
group ฝ่ายสภา
นายพูล มูลยะเทพ
ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย
นายสวาท โปทปัญญา
รองประธานสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย
นายโชคชัย อุทธโยธา
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย
นายวินัย โยธาวุธ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต 1
นายสมพงษ์ รัตนประยูร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต 1
นายสายคำ ชัยชนะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต 1
นายไสว วงราจา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต 1
นายอโนชา ปกแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต 1
นายสมนัด มูลยะเทพ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต 1
นายสวาท โปทปัญญา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต 2
นายพูล มูลยะเทพ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต 2
นายบุญเที่ยง วงค์พิใจ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต 2
น.ส.ดวงเดือน อุทธโยธา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต 2
นายมานพ ใจปรีชาวัฒนากุล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต 2
นายสุรินทร์ อสุพล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต 2


× เทศบาลตำบลศรีถ้อย