เทศบาลตำบลศรีถ้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางคลองชลประทานแม่ลาว (ซอย 20 ) - หนองเล็งทราย รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.65-0011 หมู่ที่ 9 บ้านสันติสุข ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือน ขนาดไม่น้อยกว่า 600 วัตต์ จำนวน 35 ครัวเรือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview31
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการขยายไหล่ทางถนนพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.65-004 สายทางบ้านท่าต้นหาด-บ้านปางปูเลาะโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview75
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยชมภู บ้านท่าต้นหาด หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview31
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกหน้าฝายต้นกอก บ้านท่าต้นหาด หมู่ที่ 8 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview122

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลศรีถ้อย grade
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview24
photo ประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลฯ ฉบับที่ 9 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กที่ประสบปัญหาทางสังคม หมู่ 6,7,8,9,12,13 จำนวน 9 ราย
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview4
photo ประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลฯ ฉบับที่ 8 ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมบ้านและติดตามการดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาในระบบ TPMAP ในพื้นที่เทศบาลตำบลศรีถ้อย
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview8
photo ประชาสัมพันธ์ รับโอน (ย้าย) ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) grade
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview20
photo ประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุขฯ ฉบับที่ 93 ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview14

play_arrow แผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28
insert_drive_file ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview33
insert_drive_file ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31
insert_drive_file ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26

play_arrow รายงานผลการปฏิบัติงาน
play_arrow งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม× เทศบาลตำบลศรีถ้อย