messager
 
เทศบาลตำบลศรีถ้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
play_arrow ประชาสัมพันธ์การจัดชื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567)
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview6
เรื่องการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview32
เรื่อง ขอส่งราคากลางเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ของเทศบาลจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview8
เรื่อง ขอส่งราคากลางเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ของเทศบาลโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบ มข2527 บ้านขัวตาด หมู่ที่7 grade
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview12
เรื่อง ขอส่งราคากลางเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ของเทศบาลจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสันฝาง-หลังเวียง
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview9

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลศรีถ้อย จะดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลศรีถ้อย ระหว่างวันที่ 17 - 21 มิถุนายน พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview5
ประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลศรีถ้อย ออกให้บริหารฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ในการป้องกันดูแลตนเองและเลี้ยงสัตว์ให้ปลอดภัย
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview5
ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลศรีถ้อย ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนับ้า ประจำปี พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 17 - 21 มิถุนายน พ.ศ.2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview11
ประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลศรีถ้อย จะดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลศรีถ้อย ระหว่างวันที่ 17 - 21 มิถุนายน พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview5
การให้บริการกู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพ ของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview5

play_arrow แผนการจัดหาพัสดุ
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview13
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview119
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview128
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview111
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview106

play_arrow รายงานผลการปฏิบัติงาน
play_arrow งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม


× เทศบาลตำบลศรีถ้อย