info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 054-499-679 โทรสาร 054-499-680

เทศบาลตำบลศรีถ้อย
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 621
play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview60 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview47
insert_drive_file รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview45
insert_drive_file รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview52
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการขุดลอกแก้มลิง ห้วยมะก๊าด หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งป่าข่า ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview42

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประชุมคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลตำบลศรีถ้อย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีถ้อย (ห้องประชุม 1) อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
photo เทศบาลตำบลศรีถ้อยได้รับมอบ กาแฟ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และน้ำดื่ม จากกิ่งกาชาดอำเภอแม่ใจ นำโดยนางชุติกาญจน์ จันธิมา นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่ใจ ฯ
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
photo เทศบาลตำบลศรีถ้อยได้รับมอบ ขนม แกแฟ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เครื่องดื่มชูกำลัง และน้ำดื่ม จากร้านน้องเนเน่ ส้มตำ สเต็ก กาแฟสด พร้อมครอบครัว เพื่อนพ้องน้องพี่ สำหรับช่วยเหลือผู้กักตัว
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
photo รับมอบเงินและแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ ขนม นม และน้ำดื่ม จำนวน 15 แพ็ค จากคุณศุทธิรัตน์ เสียงห้าว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวะศึกษาเอกปัญญาหริภุญชัย และคุณเอกสิทธิ์ เสียงห้าว และได้รับมอบกาแฟและบะหมี่สำเร็จรูป จำนวน 3 กล่อง จากร้านเจมส์ คอมเทค โดยคุณขนิษฐา ชื่นโชติทรัพย์ grade
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
photo จัดพิธีทำบุญอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งป่าข่า (เดิม) หมู่ที่ 6 ตำบลศรีถ้อย เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ พนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาและเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีถ้อย ซึ่งจะใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนของเด็กเล็กฯ ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 6 กันยายน พ.ศ.2564 เป็นต้นไป grade
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11

play_arrow แผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview174

play_arrow รายงานผลการปฏิบัติงาน
play_arrow งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

บุคลากรภายใน
play_arrow ผู้บริหารองค์กร
ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย
นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลศรีถ้อย
folder แถลงนโยบายนายกเทศมนตรี