info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 054-499-679 โทรสาร 054-499-680

เทศบาลตำบลศรีถ้อย
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 380
play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกหน้าฝายต้นกอก บ้านท่าต้นหาด หมู่ที่ 8 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview41
insert_drive_file ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบ มข.2527 บ้านท่าต้นหาด หมู่ที่ 8 เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview33
insert_drive_file โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านต้นแก หมู่ที่ 1 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา grade
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านปางปูเลาะ หมู่ที่ 13 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา grade
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
insert_drive_file โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านขัวตาด หมู่ที่ 7 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา grade
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
photo นำบุคลากรของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ โควิด 19 บริเวณห้องพักเดอะฟินโฮมสเตย์ และโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
photo นำบุคลากรของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยและได้ติดป้ายห้ามทิ้งขยะในบริเวณดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 4 คน
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
photo โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์และภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน grade
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  
photo นำบุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก การป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และแผนการฉีดวัคซีน covid-19 เชิงรุกในพื้นที่ตำบลศรีถ้อย
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
photo รับมอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 จากมูลนิธิปอเต็กตึ้ง เพื่อมอบเป็นของขวัญ จำนวน 333 ชุด ให้แก่ เด็กนักเรียนในพื้นที่ตำบลศรีถ้อย จำนวน 4 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีถ้อย เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10

play_arrow แผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview222

play_arrow รายงานผลการปฏิบัติงาน
play_arrow งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

บุคลากรภายใน
play_arrow ผู้บริหารองค์กร
ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย
นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลศรีถ้อย
folder แถลงนโยบายนายกเทศมนตรี


× เทศบาลตำบลศรีถ้อย