messager
 
เทศบาลตำบลศรีถ้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
เปิดโครงการฯ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลฯกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรีถ้อยและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ออกติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการป้องกันและควบคุมโรคสร้างมาตรการขยะหมู่บ้านและแหล่งท่องเที่ยวพาหะสัตว์สู่คน
รายละเอียด : วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 -12.00 น. ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรีถ้อย มอบหมายให้ นายภาณุวัฒน์ อะคะโล เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อยเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลฯกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรีถ้อยและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ออกติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการป้องกันและควบคุมโรคสร้างมาตรการขยะหมู่บ้านและแหล่งท่องเที่ยวพาหะสัตว์สู่คน ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านปางปูเลาะ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 40 คน
ผู้โพส : admin

× เทศบาลตำบลศรีถ้อย