info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 054-499-679 โทรสาร 054-499-680

เทศบาลตำบลศรีถ้อย
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 320
folder แถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลศรีถ้อย เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
photo ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานที่ได้แถลงไว้ ต่อสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย ( ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ ) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลศรีถ้อย เรื่อง ประกาศคำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย ( ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ ) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76 |
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย
นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลศรีถ้อย
folder แถลงนโยบายนายกเทศมนตรี


× เทศบาลตำบลศรีถ้อย