ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการแรงงานอื่นๆ ทำการถอด ย้าย ติดตั้ง พร้อมเติมน้ำยา ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน หมายเลขครุภัณฑ์ 420-51-014 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง