ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.65-0012 สายคลองชลประทานแม่ลาว (ซอย 21) - หนองเล็งทราย หมู่่ที่ 9 สันติสุข ช่วงที่ 1 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 391.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,259.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,145.50 ตารางเมตร เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)