ชื่อเรื่อง : จ้างตรวจสอบและซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 1 กก 7362 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง