ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง