ชื่อเรื่อง : จ้างตรวจสอบและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง รถพยาบาลฉุกเฉิน (AMBULANCE) หมายเลขทะเบียน กฉ 8842 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง