ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบล ศรีถ้อย ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง