ชื่อเรื่อง : จ้างตรวจสอบและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บฉ 1247 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง