ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า สิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง