ชื่อเรื่อง : จ้างป้ายไวนิลพลาสวุดพร้อมติดสติ๊กเกอร์และโครงเหล็ก จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง