ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการขุดลอกหน้าฝายต้นกอก บ้านท่าต้ันหาด หมู่ที่ 8 ปากกว้าง 23 เมตร ท้องกว้าง 12 เมตร ยาวรวม 125 เมตร เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง