ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบ มข.2527 บ้านท่าต้นหาด หมู่ที่ 8 ขนาดเส้นฝายกว้าง 7 เมตร สันฝายสูง 2 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร ยาว 8 เมตร (แบบไม่มีสะพาน) เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง