ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ทำหน้าที่ประจำรถพยาบาลฉุกเฉิน (นายนิคม สุภาอินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง