ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานกองช่าง นายสุจินดา ปัญญาบุญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง