ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งป่าข่า หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง