ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง