ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.65-0010 สายบ้านสันติสุข หมู่ที่ 9 - บ้านป่าสัก หมู่ที่ 5 ตำบลศรีถ้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)