ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีถ้อย ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565 - เมษายน พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง