ชื่อเรื่อง : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองชลประทาน แม่ลาว ซอย 21 - หนองเล็งทราย หมู่ที่ 9 สันติสุข ตำบลศรีถ้อย

ชื่อไฟล์ : 3iHAlV1Fri41825.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้