ชื่อเรื่อง : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านป่าสักสามัคคี หมู่ 12 บ้านทุ่งโป่ง ต.แม่ใจ และ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านต้นผึ้ง หมู่ 11 บ้านทุ่งโป่ง ต.แม่ใจ

ชื่อไฟล์ : cqUrLlQMon91815.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้