ชื่อเรื่อง : กค 0409.3 ว 36 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริการจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

ชื่อไฟล์ : V9yDO9NTue43711.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้