ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลฯ ฉบับที่ 9 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กที่ประสบปัญหาทางสังคม หมู่ 6,7,8,9,12,13 จำนวน 9 ราย

ชื่อไฟล์ : wsmt8SzThu21640.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้