ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลฯ ฉบับที่ 7 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ด้อยโอกาส มีรายได้น้อยเพื่อให้การช่วยเหลือด้านต่างๆ และขอสนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต่อไป

ชื่อไฟล์ : c3gdKX3Tue45712.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้