ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์ กองช่าง ฉบับที่ 24 ลงพื้นที่ตรวจงานจ้าง ตามโครงการดังกล่าวแปลงที่ดินของ นางจันทร์แก้ว วงค์พิใจ หมู่ที่ 12 บ้านป่าสักสามัคคี ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เป็นไปตามแบบรูปรายการ การก่อสร้างและสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว

ชื่อไฟล์ : 9EQcrByFri51606.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้