ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์ กองช่าง ฉบับที่ 23 ลงพื้นที่ตรวจงานจ้าง ตามโครงการดังกล่าว ของนางธัญทิพย์ อะคะโล หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งป่าข่า ในวันที่ 26 เมษายน 2565 เป็นไปตามแบบรูปรายการ การก่อสร้างและสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว

ชื่อไฟล์ : HufIAZVFri51128.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้