ชื่อเรื่อง : ดำเนินการถ่ายทำวีดีทัศน์จะให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่อง สวัสดิการที่เชื่อมกับเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ การทำฝายชะลอน้ำเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำของสมาชิกในชุมชน ณ ต้นน้ำห้วยเคียน หมู่ที่ 8 บ้านท่าต้นหาด ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

ชื่อไฟล์ : z3al5oSTue20921.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้