ชื่อเรื่อง : ประกาศราคากลางโครงการขยายไหล่ทางถนนพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.65-004 สายทางบ้านท่าต้นหาด-บ้านปางปูเลาะโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อไฟล์ : jx0PLQ2Tue42605.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้