ชื่อเรื่อง : รณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รณรงค์เชิญชวนพ่อค้าแม่ค้า ผู้ประกอบกิจการร้านอาหารและประชาชนในพื้นที่บ้านป่าสักสามัคคี หมู่ที่ 12 ตำบลศรีถ้อย ให้ไปฉีดวัคซีนให้ได้ร้อยละ 70 ของประชากรในพื้นที่ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งที่ จำนวนทั้งสิ้น 12 คน
ชื่อไฟล์ : EsGUqrgThu92336.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้