ชื่อเรื่อง : คณะผู้บริหาร และผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นตัวแทนของเทศบาลตำบลศรีถ้อยได้เข้ารับมอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำ พ.ศ.2564
ชื่อไฟล์ : WovjiQ8Thu32748.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้