ชื่อเรื่อง : วันที่ 1-7 ตุลาคม พ.ศ.2564 มอบหมายให้ สิบเอกณัฐพงษ์ วงค์พิใจ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และทีม ปภ. ทต.ศรีถ้อย ออกปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนผู้ป่วยฉุกเฉิน,ผู้ด้อยโอกาส,ผู้ประสบสาธารณภัย

ชื่อไฟล์ : 8HZ9d1BFri15052.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้