ชื่อเรื่อง : ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลศรีถ้อย สำนักปลัดเทศบาลฯ ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 วันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น.นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี ปลัดเทศบาล
ชื่อไฟล์ : MaIvCm2Thu61300.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลศรีถ้อย สำนักปลัดเทศบาลฯ ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 วันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น.นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย มอบหมายให้ นายประทีป ภาชนนท์ นักพัฒนาชุมชนได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลศรีถ้อย เพื่อประชุมชี้แจงแนวทางการสำรวจสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 10 คน (ภาพโดย นางสาวขวัญมา ใจวงค์ ข่าวโดย นายประทีป ภาชนนท์)