เทศบาลตำบลศรีถ้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
เปิดโครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการตำบลศรีถ้อย
รายละเอียด : วันพุธที่15 มีนาคม พ.ศ.2566 ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย เปิดโครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการตำบลศรีถ้อย มีเป้าหมายการดำเนินการบริหารจัดการและคัดแยกขยะมูลฝอย และนำขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ ภายใต้หลักการ 3RS คือ REDUCE (การใช้น้อย) REUSE (การใช้ซ้ำ) RECYCLE (นำกลับมาใช้ใหม่) สามารถจัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี กำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) พนักงานเทศบาลตำบลศรีถ้อย เข้าร่วมจำนวน 40 คน
ผู้โพส : admin


× เทศบาลตำบลศรีถ้อย