messager
 
เทศบาลตำบลศรีถ้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยยากไร้และผู้ป่วยติดเตียง ที่ประสงค์ขอรถรับ- ส่ง ไปโรงพยาบาล ตามใบนัดของแพทย์ (4 ภาพ)
รายละเอียด : วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 256 เวลา 11:30 น. ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย มอบหมายให้งานพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยยากไร้และผู้ป่วยติดเตียง ที่ประสงค์ขอรถรับ- ส่ง ไปโรงพยาบาล ตามใบนัดของแพทย์ หมู่ที่ 5,6 และหมู่ที่ 7 รวมจำนวน 4 ราย เพื่ออำนวยความสะดวกและลดปัญหาค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยยากไร้และผู้ป่วยติดเตียง
ผู้โพส : admin

× เทศบาลตำบลศรีถ้อย